HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Informació del dispositiu

background image

Informació del dispositiu

A la pantalla Informació del dispositiu es mostra la següent informació:

Nom de la impressora

Ubicació de la impressora

Número d'actiu

Nom de l'empresa

Persona de contacte

Nom del producte

Model de la impressora

Número sèrie de la impressora

El nom del producte i el model i el número de sèrie de la impressora es generen de manera automàtica.
Podeu configurar la informació restant d'aquesta pantalla a la pantalla Informació del dispositiu de la
pestanya Paràmetres.

Figura 2-8

Pantalla Informació del dispositiu

18

Capítol 2 Visualització de l'estat del producte a les pantalles d'informació de l'HP EWS

CAWW