HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Pàgina d’estat dels subministraments

background image

Pàgina d’estat dels subministraments

A la pantalla Pàgina d’estat dels subministraments es mostra informació més detallada sobre els
subministraments i hi apareixen els números de referència dels subministraments originals d' HP (és
útil tenir els números de referència disponibles quan s'encarreguin subministraments). A la il·lustració
i taula següents es descriu com utilitzar aquesta pantalla.

Figura 2-3

Pantalla Pàgina d’estat dels subministraments

1

2

3

Taula 2-3

Pàgina d’estat dels subministraments

Número

Zona de la pantalla

Informació o funcions disponibles en aquesta zona

1

Pestanyes i menús de
l'HP EWS

Per obtenir més informació, consulteu

Navegació pel servidor web incrustat

d'HP a la pàgina 7

.

2

Enllaç Compreu
subministraments

Utilitzeu aquest enllaç per connectar-vos a una pàgina web en la qual
podreu encarregar subministraments en línia mitjançant el distribuïdor que
preferiu.

3

Informació dels
subministraments

Si està disponible, aquí es mostra el percentatge de vida útil restant i el
nombre estimat de pàgines que es podran imprimir abans que s'esgoti el
subministrament; el número total de pàgines que s'han processat amb el
subministrament; el número de sèrie del subministrament i el número de
referència d'HP, a més d'una indicació de si el nivell del subministrament
és baix.

Si l'opció Ignora si esgotat està habilitada al tauler de control del producte,
quan s'hagi exhaurit el subministrament apareixerà un missatge en què
s'indica que el cartutx s'ha utilitzat amb l'opció d'anul·lació.

NOTA:

Si s'utilitza un subministrament que anteriorment ja s'hagi usat o

mogut, és possible que la informació sobre el dispositiu no estigui
disponible. A més, podria aparèixer un missatge d'advertència a la pantalla
sobre els riscos associats a la utilització de subministraments que
anteriorment ja s'hagin usat o mogut. No hi haurà més informació
disponible sobre l'estat del subministrament.

CAWW

Pàgina d’estat dels subministraments

13