HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Pàgina d’utilització

background image

Pàgina d’utilització

A la pantalla Pàgina d’utilització hi trobareu un recompte de pàgines per a cada mida de material que
hagi passat pel producte i el nombre de pàgines impreses a les dues cares. El total es calcula amb la
multiplicació de la suma del valors de recompte d'impressió pel valor Unitats.

La informació d'aquesta pantalla es pot utilitzar per determinar la quantitat de tòner o paper que cal
tenir a l'abast. A la il·lustració i taula següents es descriu com utilitzar aquesta pantalla.

Figura 2-5

Pantalla Pàgina d’utilització (1 de 3)

1

2

3

4

CAWW

Pàgina d’utilització

15

background image

Figura 2-6

Pantalla Pàgina d’utilització (2 de 3)

5

16

Capítol 2 Visualització de l'estat del producte a les pantalles d'informació de l'HP EWS

CAWW

background image

Figura 2-7

Pantalla Pàgina d’utilització (3 de 3)

Taula 2-5

Pàgina d’utilització

Número

Zona de la pantalla

Informació o funcions disponibles en aquesta zona

1

Pestanyes i menús de l'HP EWS

Per obtenir més informació, consulteu

Navegació pel servidor web incrustat

d'HP a la pàgina 7

.

2

Totals d'utilització (equivalent)

Indica el tipus de pàgines que s'han imprès, el número de pàgines a una
sola cara que s'han imprès, el nombre de pàgines a dues cares que s'han
imprès i el número total de pàgines que s'han imprès.

3

Unitats

Una unitat és equivalent a una pàgina de mida A4 (mida de carta)
estàndard. Les referències a totes les altres mides de pàgina es fan en
relació a aquesta mida estàndard. Una pàgina de mida A4 (mida de carta)
impresa a les dues cares compta com a dues unitats.

4

Total

Recomptes totals de pàgines per a tots els tipus de materials impresos.

5

Modes del fusor i ús del camí
del paper

Indica els diferents modes d'impressió que s'han utilitzat per a les tasques
d'impressió.

CAWW

Pàgina d’utilització

17