HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Zapnutí funkce AutoSend

background image

Zapnutí funkce AutoSend

Chcete-li zapnout funkci AutoSend, postupujte podle následujících pokynů.

1.

Funkce odchozích e-mailů zpřístupněte podle pokynů uvedených v této kapitole. Další informace
naleznete v části

Poštovní server na stránce 27

.

2.

Zaškrtněte políčko Aktivovat AutoSend.

3.

Klepněte na volbu pro zadání intervalu, ve kterém má produkt odesílat informace o konfiguraci
produktu a využití spotřebního materiálu příjemcům e-mailových zpráv (které určíte v dalším kroku)
a potom zadejte počet dní, týdnů, měsíců nebo vytištěných stránek.

4.

Podle formátu zobrazeného na stránce nakonfigurujte až 20 cílů (je-li nainstalován pevný disk).

5.

Chcete-li odeslat informace o konfiguraci zařízení a stavu spotřebního materiálu společnosti HP,
zaškrtněte políčko Odeslat společnosti HP.

6.

Klepněte na tlačítko Použít.

Tabulka 3-5

AutoSend (pokračování)

CSWW

AutoSend

35