HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Datum a čas–Nastavení NTS

background image

Datum a čas–Nastavení NTS

Pomocí obrazovky Datum a čas–Nastavení NTS můžete synchronizovat HP EWS se síťovým časovým
serverem. Obrazovku zobrazuje následující obrázek.

Obrázek 3-19

Obrazovka Datum a čas–Nastavení NTS

Při konfiguraci síťového časového serveru pro opravu odchylky hodin produktu použijte následující
postup:

52

Kapitola 3 Konfigurace produktu z obrazovek Nastavení

CSWW

background image

POZNÁMKA:

Tento proces brání vzniku odchylky hodin (opožďování a předbíhání), ale

nesynchronizuje hodiny s hodinami síťového časového serveru.

1.

Do pole Síťová adresa časového serveru zadejte adresu TCP/IP nebo název hostitele síťového
časového serveru. Tento síťový časový server bude HP EWS používat k synchronizaci.

2.

Do pole Synchronizovat čas se serverem každých zadejte interval označující, kdy má
k synchronizaci dojít.

3.

Do pole Místní port pro příjem času ze serveru zadejte číslo odpovídajícího portu.

4.

Nastavení uložte klepnutím na tlačítko OK.

5.

Klepnutím na možnost Synchronizovat můžete synchronizaci provést okamžitě. Pokud
neklepnete na možnost Synchronizovat, bude čas synchronizován v následující naplánovanou
dobu.

CSWW

Datum a čas

53