HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Formáty a typy zásobníků

background image

Formáty a typy zásobníků

Pomocí obrazovky Formáty a typy zásobníků můžete přiřadit formát a typ papíru ke každému
zásobníku v produktu. Následující obrázek a tabulka popisují použití této obrazovky.

Obrázek 3-2

Obrazovka Formáty a typy zásobníků

1

2

Tabulka 3-2

Formáty a typy zásobníků

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky HP EWS Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém

serveru HP na stránce 7

.

2

Formáty zásobníků a
Typy zásobníků

Pomocí těchto nabídek můžete vybrat výchozí formát a typ papíru pro každý
zásobník v produktu.

26

Kapitola 3 Konfigurace produktu z obrazovek Nastavení

CSWW