HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Použití nabídek na obrazovce Konfigurovat zařízení

background image

Použití nabídek na obrazovce Konfigurovat zařízení

Následující postup slouží pouze jako příklad. K nastavení dalších položek nabídky lze použít podobné
postupy.

Stránku konfigurace vytiskněte podle následujícího postupu (vzorový postup).

1.

Klepněte na tlačítko Informace.

2.

Zaškrtněte políčko pro stránku s informacemi, kterou chcete zobrazit nebo vytisknout, a klepněte
na položku Použít.

POZNÁMKA:

Tiskové ovladače a softwarové aplikace často potlačí vybrané možnosti nastavené

v nabídce Manipulace s papírem. Další informace naleznete v uživatelské příručce dodané
s produktem. Všechny změny se projeví na obrazovkách Stav zařízení, Stránka konfigurace a
Manipulace s papírem.

CSWW

Konfigurovat zařízení

25