HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Odběry výstrah

background image

Odběry výstrah

Na obrazovce Odběry výstrah mohou správci IT nastavit produkt tak, aby e-mailem odesílal výstrahy
týkající se problémů a stavu libovolné osobě. Když je nakonfigurována tato funkce, spouští se
automaticky výstrahy týkající se spotřebního materiálu, stavu dráhy papíru a dalších pomocných služeb
a informací. Výstrahy může přijímat více osob a každá z nich může přijímat pouze určité výstrahy.
Například administrativní pracovník může být odpovědný za objednávání tiskových kazet nebo
odstraňování uvíznutých médií a může tedy dostávat varování, je-li hladina toneru nízká nebo dojde-li
k uvíznutí média. Podobně za spotřební materiál s dlouhou životností může odpovídat externí
poskytovatel služeb, který může dostávat výstrahy týkající se provádění údržby produktu, naplňování
přední nebo zadní sešívačky a podobných záležitostí.

POZNÁMKA:

Když je nainstalované trvalé úložné zařízení, například pevný disk, uživatel může

vytvořit až čtyři různé seznamy cílů a každý seznam může obsahovat až 20 příjemců. (Bez trvalého
úložiště může uživatel odesílat výstrahy pouze na čtyři e-mailové adresy.)

Následující obrázek, tabulka a postupy popisují, jak tuto obrazovku používat pro úpravy, testy a
odstraňování cílů a cílových seznamů.

POZNÁMKA:

Aby e-mailové výstrahy fungovaly, povolte odchozí e-mailové zprávy. Informace

o povolení odchozí pošty získáte v části

Konfigurace odchozích e-mailů na stránce 27

.

Obrázek 3-4

Obrazovka Odběry výstrah

1

2

3

4

5

6

Tabulka 3-4

Odběry výstrah

Číslo

Oblast na
obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky
HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém serveru HP

na stránce 7

.

2

Shrnutí seznamu
cílů

Obsahuje aktuální položky vybrané pro jednotlivé cíle. Pole Název seznamu se
zobrazuje, pouze pokud je nainstalován pevný disk.

3

Upravit

Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete provést změny cíle nebo seznamu cílů.

4

Test

Klepnutím na toto tlačítko odešlete zkušební výstrahu do cíle nebo seznamu cílů.

5

Odstranit

Klepnutím na toto tlačítko odstraníte cíl nebo seznam cílů.

6

Nový seznam cílů

Na toto tlačítko klepněte, chcete-li definovat nastavení pro nový seznam cílů výstrah.

CSWW

Odběry výstrah

29