HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Použití obrazovky Odběry výstrah–nastavení u produktu

background image

Použití obrazovky Odběry výstrah–nastavení u produktu

Můžete nastavit až čtyři různé seznamy a na každém z nich až 20 příjemců.

Obrazovka Odběry výstrah–nastavení, která se zobrazí po klepnutí na položku Upravit nebo Nový
cíl výstrah
, vypadá podobně jako na následujícím obrázku.

Obrázek 3-5

Obrazovka Odběry výstrah–nastavení

30

Kapitola 3 Konfigurace produktu z obrazovek Nastavení

CSWW

background image

Chcete-li konfigurovat výstrahy,

1.

Postupujte některým z následujících způsobů:

Chcete-li vytvořit nový seznam cílů, klepněte na volbu Nový cíl výstrah.

-nebo-

Chcete-li upravit seznam cílů, klepněte na volbu Upravit vedle seznamu, který chcete upravit.

Zobrazí se obrazovka Odběry výstrah–nastavení.

2.

Zadejte e-mailové adresy určených osob, které mají dostávat výstrahy. V rozsáhlých prostředích
mohou správci systému směrovat e-mailové adresy na servery se seznamy, na adresy URL nebo
mobilní zařízení pro rozšířené výstrahy. Více cílů přidáte oddělením jednotlivých cílů čárkou nebo
středníkem.

3.

Zaškrtněte políčko u výstrah, které chcete odeslat s tímto seznamem cílů. (Chcete-li zobrazit
všechny výstrahy, které jsou k dispozici pro příslušný produkt, klepněte na možnost Zobrazit
všechny výstrahy
.)

4.

Vyberte přílohy, které mají být zahrnuty do výstražných e-mailových zpráv. Přílohy mohou
obsahovat následující stránky. (Chcete-li zobrazit příklady těchto stránek, přejděte na kartu
Informace.)

Stránka stavu spotřebního materiálu

Stránka využití

Stránka konfigurace

Stránka protokolu událostí

Data XML

Pokud je jeden z cílů, které jste vybrali pro příjem výstrah, automatický počítačový systém, zvolte
možnost Data XML. K e-mailu budou připojeny všechny položky, které vyberete. Pokud například
vyberete možnost Stránka využití a Stránka protokolu událostí, obdržíte pouze jednu e-
mailovou zprávu se dvěma přílohami. Pokud vyberete také možnost Data XML, obdržíte jednu e-
mailovou zprávu se třemi přílohami: jednu přílohu pro stránku Stránka využití ve formátu HTML,
jednu pro Stránka protokolu událostí ve formátu HTML a jednu přílohu, která bude obsahovat
informace týkající se okamžité podpory v příloze textového souboru s příponou XML.

5.

Informace uložte klepnutím na tlačítko Použít.

6.

Zopakujte kroky 1 až 6 pro každý další seznam nebo cíl.

Konfiguraci seznamu cílů lze vyzkoušet pomocí následujícího postupu:

CSWW

Odběry výstrah

31

background image

Testování konfigurace seznamu cílů

1.

Klepněte na tlačítko Test u seznamu cílů, který chcete otestovat.

Zobrazí se následující okno:

Obrázek 3-6

Obrazovka Odběry výstrah–test

2.

Vyberte cíle, které chcete otestovat.

3.

Zpáteční adresa je e-mailová adresa produktu. Pokud chcete dostávat zprávy o všech chybách,
které budou generovány zkušební výstrahou (například abyste byli upozorněni na nesprávnou
adresu cíle), zadejte svoji e-mailovou adresu do pole Zpáteční adresa.

4.

Je-li třeba, zadejte další informace, které se mají zobrazit na začátku e-mailové výstražné zprávy,
do textového pole Vlastní poznámky (volitelné).

5.

Klepněte na tlačítko OK.

Odstranění cílů a seznamů cílů

1.

Pokud jste nakonfigurovali více cílů, můžete odstranit cíl nebo seznam cílů klepnutím na tlačítko
Odstranit u cíle nebo seznamu cílů, který chcete odstranit.

2.

Odstranění potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

32

Kapitola 3 Konfigurace produktu z obrazovek Nastavení

CSWW