HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Poštovní server

background image

Poštovní server

Obrazovka Poštovní server slouží ke konfiguraci nastavení e-mailu pro odchozí e-maily. Nastavení na
této obrazovce slouží k odesílání a přijímání e-mailových zpráv, včetně výstrah týkajících se produktu.
Následující obrázek, tabulka a postupy popisují použití této obrazovky.

Obrázek 3-3

Obrazovka Poštovní server

1

2

3

4

Tabulka 3-3

Poštovní server

Číslo

Oblast na obrazovce Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky
HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém serveru HP

na stránce 7

.

2

Odchozí pošta

Pokud chcete používat funkce Výstrahy nebo AutoSend, nakonfigurujte odchozí e-
maily pro tyto funkce. Další informace naleznete v části

Použití obrazovky Odběry

výstrah–nastavení u produktu na stránce 30

.

3

Zpáteční e-mailová
adresa

Jedná se o e-mailovou adresu zařízení, která se zobrazuje ve výstrahách zařízení.
Další informace naleznete v části

Konfigurace zpáteční e-mailové adresy

na stránce 28

.

4

Povolit ověřování
pomocí protokolu
SMTP

Pokud server SMTP vyžaduje ověření, na tomto místě zadejte ověřovací údaje.