HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Upravit další odkazy

background image

Upravit další odkazy

Obrazovka Upravit další odkazy slouží k přidání nebo úpravě až pěti odkazů na webové stránky podle
vlastní volby (viz následující poznámka). Tyto odkazy se zobrazují na všech obrazovkách HP EWS
v poli Další odkazy pod levou navigační lištou. Předem jsou zadány čtyři stálé odkazy (hp instant
support
, Obchod se spotřebním materiálem, Podpora produktu a Zobrazení postupu). Následující
obrázek, tabulka a postupy popisují použití této obrazovky.

POZNÁMKA:

Je-li nainstalované trvalé úložní zařízení, můžete přidat až pět dalších odkazů; bez

dodatečného úložiště můžete přidat jeden odkaz.

Obrázek 3-14

Obrazovka Upravit další odkazy

1

2

3

4

Tabulka 3-11

Upravit další odkazy

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky
HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém

serveru HP na stránce 7

.

2

Přidat odkaz

Přidat odkaz definovaný uživatelem.

3

Odkazy def.
uživatelem

Zobrazí seznam odkazů definovaných uživatelem. Tato oblast slouží k odstranění
odkazů.

CSWW

Upravit další odkazy

47

background image

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

4

Další odkazy

hp instant support

Slouží k připojení k webovým zdrojům, které
pomáhají řešit konkrétní problémy a zjistit, jaké
další služby jsou dostupné pro daný produkt.
(Službě zákazníkům společnosti HP se předávají
podrobné informace, včetně sériového čísla,
chybových hlášení a stavu. Společnost Hewlett-
Packard považuje tyto informace za důvěrné a
podle toho s nimi nakládá.)

Obchod se spotřebním
materiálem

Slouží k připojení k webové stránce, která
usnadňuje objednávání spotřebního materiálu
online od zvoleného prodejce.

Podpora produktu

Slouží k získání přístupu k nápovědě pro
konkrétní produkt z webové stránky
společnosti HP.

Zobrazení postupu

Zobrazení podrobných pokynů k provedení úloh
tiskárny.

Můj poskytovatel služeb

Slouží k připojení k domovské stránce
poskytovatele služeb. Tento odkaz se zobrazuje,
pouze pokud jej poskytovatel služeb
nakonfiguroval.

Moje servisní smlouva

Slouží k připojení ke stránce, která zobrazuje
podmínky a omezení servisní smlouvy. Tento
odkaz se zobrazuje, pouze pokud jej
poskytovatel služeb nakonfiguroval.