HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Zabezpečenĺ

background image

Zabezpečenĺ

Následující obrázek a tabulka popisují použití obrazovky Zabezpečenĺ.

Obrázek 3-9

Obrazovka Zabezpečenĺ

1

2

3

4

5

Tabulka 3-6

Zabezpečenĺ

Číslo

Oblast na
obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky
HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém serveru HP

na stránce 7

.

2

Tlačítko Průvodce
konfigurací
zabezpečení
serveru
HP Jetdirect

Tlačítko Průvodce konfigurací zabezpečení serveru HP Jetdirect umožňuje
konfigurovat nastavení zabezpečení pro tiskový server HP Jetdirect zařízení.

3

Tlačítko Nastavení
zabezpečení
zařízení

Tlačítko Nastavení zabezpečení zařízení umožňuje nakonfigurovat hesla pro správu,
možnosti implementovaného webového serveru a další možnosti zabezpečení.

36

Kapitola 3 Konfigurace produktu z obrazovek Nastavení

CSWW

background image

Číslo

Oblast na
obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

4

Tlačítko Nastavení
zabezpečení
pevného disku a
velkokapacitního
paměťového
zařízení

Tlačítko Provedení zabezpečeného vymazání úložiště umožňuje mazat disk tak,
aby byla odstraněna veškerá data uložená na všech velkokapacitních paměťových
jednotkách připojených k zařízení.

POZNÁMKA:

Nastavení pro prováděný typ zabezpečeného vymazání úložiště se

konfiguruje v části Režim vymazání souborů na stránce nastavení zabezpečení
zařízení.

POZNÁMKA:

Před provedením operace zabezpečeného vymazání úložiště

nastavte heslo pro systém souborů zařízení. Toto heslo pro systém souborů nastavte
v části Heslo pro systém souborů na stránce nastavení zabezpečení zařízení. Viz
část

Nastavení zabezpečení zařízení na stránce 38

.

POZNÁMKA:

Toto tlačítko se nezobrazí, pokud v zařízení není instalováno

velkokapacitní paměťové zařízení.

POZNÁMKA:

Klepnutím na možnost Použít nastavení automatického šifrování

povolíte šifrování pro pevný disk HP Secure Hard Drive.

5

Stav nastavení
zabezpečení

Tato část obsahuje přehled aktuálních nastavení zabezpečení zařízení. Tato
nastavení je možné změnit po klepnutí na tlačítko Konfigurace nastavení
zabezpečení
.