HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Nastavení zabezpečení pevného disku a velkokapacitního paměťového zařízení

background image

Stránka Nastavení zabezpečení pevného disku a velkokapacitního paměťového zařízení obsahuje
podrobný stav pro každou z nainstalovaných jednotek, stav šifrování a dostupné položky konfigurace.

Obrázek 3-13

Obrazovka Nastavení zabezpečení pevného disku a velkokapacitního paměťového

zařízení

Pro každou jednotku nainstalovanou v tiskárně se v části Stav pevného disku zobrazí položka jednotky.
Každá položka jednotky bude obsahovat následující pole:

Tabulka 3-8

Stavy pevných disků

Popisek

Hodnota

Pevný disk:

Interní, EIO <patice>, Nenainstalován žádný (šifrovatelný), (Nešifrovatelný)

Sériové číslo:

<sériové číslo jednotky>, Není k dispozici

Stav jednotky:

Povoleno, Zakázáno, Není k dispozici, Jednotka chybí

44

Kapitola 3 Konfigurace produktu z obrazovek Nastavení

CSWW

background image

Popisek

Hodnota

Stav šifrování:

Stav šifrovaného disku

Hodnota

SDLPC

Šifrováno

SDUPN

Nešifrováno

NDIPN

Není k dispozici

NSDPN

Nepodporováno

SDLPW, NSDPP, SDUPP, NDIPP

Očekávaná jednotka chybí

SDLPN

Šifrováno jiným zařízením

Přítomna libovolná další jednotka
v případě přítomnosti šifrované jednotky

Přítomna další šifrovaná jednotka

Část Konfigurace pevného disku HP Secure Hard Drive zobrazuje kontextově závislé možnosti
konfigurace jednotky:

Tabulka 3-9

Možnosti konfigurace pevného disku

Stav šifrovaného disku

Možnosti

NDIPN, NSDPN

Vybrat možnost automatického povolení

SDUPN

Povolit šifrování (náhodné nebo ručně zadané heslo)

SDLPC, SDLPN, SDLPW

Znovu inicializovat pevný disk

NSDPP, SDUPP, NDIPP

Zakázat šifrování a pokračovat

Tiskárna bude vždy v některém z definované sady stavů šifrovaného disku, a to na základě konfigurace
jednotky. Každý ze stavů šifrovaného disku bude v korelaci se sadou textových řetězců systému EWS
a možností konfigurace.

Tabulka 3-10

Stavy šifrovaného disku

Stav šifrovaného disku

Popis

NDIPN

Nenainstalována žádná jednotka, heslo jednotky
nenastaveno.

NSDPN

Instalováno bez šifrování FDE, tiskárna není nakonfigurována
na použití funkcí FDE.

SDUPN

Instalováno se šifrováním FDE, avšak bez konfigurace na
práci v blokovaném režimu.

SDLPC

Instalováno se šifrováním FDE a blokováním. Jednotka
nefunguje správně.

SDLPW

Instalováno se šifrováním FDE a blokováním, avšak tiskárna
nemá správné heslo.

NSDPP

Instalováno bez šifrování FDE, avšak tiskárna místo toho
očekává šifrování FDE s blokováním.

SDUPP

Instalováno se šifrováním FDE, avšak s blokováním na jinou
tiskárnu.

Tabulka 3-8

Stavy pevných disků (pokračování)

CSWW

Zabezpečenĺ

45

background image

Stav šifrovaného disku

Popis

NDIPP

Nenainstalována žádná jednotka, heslo jednotky nastaveno.

SDLPN

Instalováno se šifrováním FDE a blokováním, avšak tiskárna
nebyla konfigurována na použití šifrování FDE.

11

Jednotka se vymazává

12

Šifrování FDE od jiného výrobce než společnosti HP (například
Seagate Momentus FDE bez identifikátoru HP).

13

Zacihlovaná jednotka (skutečně nefunkční)

14

Funkční jednotka USB

15

Zacihlovaná jednotka USB

16

Použitelná jednotka deaktivována vzhledem k existenci
jednotky se šifrováním FDE.

Tlačítkem Provedení zabezpečeného vymazání úložiště lze smazat celý obsah vybraných trvalých
úložišť.

VAROVÁNÍ!

Klepnete-li na tlačítko Provedení zabezpečeného vymazání úložiště, zařízení se

restartuje a všechna data a řešení nainstalovaná ve vybraných trvalých úložištích budou zcela zničena.
Informace v úložištích, které budou vymazány, zahrnují aplikace jiných výrobců, uložené tiskové úlohy
a pozdržené úlohy.

Zabezpečené vymazání úložiště umožňuje uživatelům nahradit paměťové zařízení, aniž by někomu
poskytli možnost obnovit na něm uložená data a aplikace. Tuto funkci používejte k odstranění všech
uložených dat a aplikací na paměťovém zařízení výhradně jen před jeho vyjmutím. Provedení
zabezpečeného vymazání úložiště může trvat více než 2 hodiny, a to v závislosti na velikosti média a
zvoleném režimu zabezpečeného vymazání souborů. Po tuto dobu nebude zařízení přístupné.

Funkce Provedení zabezpečeného vymazání úložiště se používá tak, že vyberete paměťová zařízení
a klepnete na tlačítko Provedení zabezpečeného vymazání úložiště. Zařízení se restartuje a odstraní
data. Odstranění dat proběhne na základě režimu zabezpečeného vymazání souborů vybraného pro
zařízení (informace o přístupu k režimu zabezpečeného vymazání souborů viz

Nastavení zabezpečení

zařízení na stránce 38

). Provedení zabezpečeného vymazání úložiště s režimem vymazání souborů

nastaveným na hodnotu Zabezpečené rychlé vymazání (výchozí) potrvá asi 30 minut nebo déle; jeho
provedení s režimem vymazání souborů nastaveným na hodnotu Zabezpečené zdokonalené vymazání
zabere 2 hodiny nebo déle.

VAROVÁNÍ!

Zařízení nebude k dispozici pro použití, dokud se funkce zabezpečeného vymazání

úložiště nedokončí.