HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Stránka konfigurace

background image

Stránka konfigurace

Obrazovka Stránka konfigurace slouží k zobrazení aktuálního nastavení produktů, pomáhá řešit
potíže a umožňuje ověřit, zda bylo nainstalováno volitelné příslušenství, např. paměťové moduly DIMM.
Následující obrázek a tabulka popisují použití této obrazovky.

Obrázek 2-2

Obrazovka Stránka konfigurace

1

2

3

5

4

6

7

Tabulka 2-2

Stránka konfigurace

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném

webovém serveru HP na stránce 7

.

CSWW

Stránka konfigurace

11

background image

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

2

Informace o tiskárně

Obsahuje informace o sériovém čísle, číslu verze a další informace
týkající se zařízení.

3

Nainstalované jazyky
tiskárny a volby

Obsažené informace:

Model a adresa TCP/IP pro všechna síťová zařízení připojená
k produktu (Jetdirect nebo interní Jetdirect)

Nainstalované jazyky tiskárny (například ovládací jazyk tiskárny
[PCL] a PostScript® [PS])

Doplňky nainstalované v jednotlivých paticích DIMM a EIO

Zařízení USB schopná připojení k tiskárně používané jako
hostitelský řadič USB, například velkokapacitní paměťová zařízení,
karty Swipe Card nebo klávesnice

4

Paměť

Obsahuje informace o paměti tiskárny, prostředí PCL Driver Work Space
(DWS) a úsporách zdrojů.

5

Protokol událostí

Uvádí počet aktivních položek v protokolu Protokol událostí, poslední
3 položky a celkovou kapacitu protokolu Protokol událostí.

6

Zabezpečenĺ

Obsahuje stav blokování ovládacího panelu, možnosti ochrany disku
před zápisem a stav portů pro přímé připojení (USB nebo paralelní).

Stav portů pro přímé připojení můžete změnit na obrazovce
Zabezpečenĺ na kartě Nastavení zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí
políčka Zakázat přímé porty.

7

Zásobníky papíru a volby

Uvádí formát a typ média určené pro jednotlivé zásobníky v produktu.
Pokud je v produktu nainstalovaná jednotka pro oboustranný tisk nebo
příslušenství pro zpracování papíru, jsou zde uvedeny také informace
o těchto zařízeních.

Tabulka 2-2

Stránka konfigurace (pokračování)

12

Kapitola 2 Zobrazení stavu produktu z obrazovek Informace serveru HP EWS

CSWW