HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Stránka stavu spotřebního materiálu

background image

Stránka stavu spotřebního materiálu

Obrazovka Stránka stavu spotřebního materiálu obsahuje podrobné informace o spotřebním
materiálu a čísla dílů originálního spotřebního materiálu HP. (Při objednávání spotřebního materiálu je
užitečné mít čísla dílů k dispozici.) Následující obrázek a tabulka popisují použití této obrazovky.

Obrázek 2-3

Obrazovka Stránka stavu spotřebního materiálu

1

2

3

Tabulka 2-3

Stránka stavu spotřebního materiálu

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém

serveru HP na stránce 7

.

2

Odkaz Obchod se
spotřebním materiálem

Tato funkce slouží k připojení k webové stránce, která usnadňuje
objednávání spotřebního materiálu online od zvoleného prodejce.

3

Informace o spotřebním
materiálu

Pokud je tato funkce k dispozici, je zde uvedeno procento zbývající
životnosti a odhadovaný počet stránek, které zbývají do vyprázdnění
spotřebního materiálu, celkový počet stránek, které byly zpracovány
s příslušným spotřebním materiálem, sériové číslo materiálu a číslo
materiálu HP a informace o tom, zda již příslušný spotřební materiál dosáhl
nízkého stavu.

Pokud byla na ovládacím panelu produktu aktivována možnost Nahradit
po vyčerpání
, zobrazí se při vyčerpání materiálu zpráva, že zásobník byl
použit s nastavením možnosti nahrazení po vyčerpání.

POZNÁMKA:

Použijete-li materiál, který již byl dříve použit nebo který byl

přesunut, nemusí být informace o zařízení k dispozici. Na obrazovce se
může zobrazit také varování týkající se rizik spojených s použitím
spotřebního materiálu, který již byl dříve použit nebo který byl přesunut.
K dispozici nebudou žádné další informace o stavu spotřebního materiálu.

CSWW

Stránka stavu spotřebního materiálu

13