HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Stránka využití

background image

Stránka využití

Obrazovka Stránka využití obsahuje počet stránek pro jednotlivé formáty média, které byly zpracovány
produktem, a počet oboustranně vytištěných kopií. Celkový počet se vypočítá vynásobením součtu
hodnot vytištěného počtu hodnotou Jednotky.

Informace na této obrazovce lze použít ke zjištění toho, jaké množství toneru nebo papíru byste měli
mít k dispozici. Následující obrázek a tabulka popisují použití této obrazovky.

Obrázek 2-5

Obrazovka Stránka využití (1 ze 3)

1

3

2

4

CSWW

Stránka využití

15

background image

Obrázek 2-6

Obrazovka Stránka využití (2 ze 3)

5

16

Kapitola 2 Zobrazení stavu produktu z obrazovek Informace serveru HP EWS

CSWW

background image

Obrázek 2-7

Obrazovka Stránka využití (3 ze 3)

Tabulka 2-5

Stránka využití

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém

serveru HP na stránce 7

.

2

Využití celkem (v ekvivalentech)

Obsahuje seznam typů stránek, které byly vytištěny, počet vytištěných
jednostranných kopií, počet vytištěných oboustranných kopií a celkový
počet vytištěných stránek.

3

Jednotky

Jednotka odpovídá standardní stránce formátu A4 (letter). Všechny ostatní
formáty stránek jsou uváděny ve vztahu k tomuto standardnímu formátu.
Kopie formátu A4 (letter) vytištěná oboustranně se počítá za 2 jednotky.

4

Celkem

Celkový počet stran pro všechny typy tiskových médií.

5

Využití režimů fuseru a dráhy
papíru

Tato možnost uvádí různé tiskové režimy, které byly použity pro tiskové
úlohy.

CSWW

Stránka využití

17