HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tisk

background image

Tisk

POZNÁMKA:

Obrazovka Tisk (a nabídka Tisk vlevo) je k dispozici pouze v případě, že byla

nakonfigurována tak, aby se zobrazila na obrazovce Zabezpečenĺ na kartě Nastavení. Chcete-li
z bezpečnostních důvodů zobrazování obrazovky Tisk zakázat, použijte obrazovku Zabezpečenĺ. Další
informace naleznete v části

Zabezpečenĺ na stránce 36

.

Z obrazovky Tisk lze tisknout soubory připravené k tisku a provádět vzdálenou aktualizaci firmwaru
produktu.

U produktu, který podporuje HP EWS, lze z obrazovky Tisk tisknout po jednotlivých souborech. Tato
funkce je užitečná zejména pro mobilní uživatele, protože nemusíte instalovat tiskový ovladač
příslušného produktu a můžete tisknout kdykoli a kdekoli.

Je možné tisknout všechny soubory připravené k tisku, jako jsou dokumenty vytvořené pomocí možnosti
„tisk do souboru“ obsažené v ovladači. Soubory připravené k tisku mají obvykle přípony PS (PostScript),
PDF (Adobe Portable Document Format) a PRN (Windows print-ready File).

Obrazovku Tisk lze také použít k aktualizaci firmwaru produktu. Tato funkce je obzvlášť užitečná proto,
že nemusíte instalovat další software, když chcete aktualizovat firmware produktu. Pokud jsou pro váš
produkt k dispozici aktualizované soubory firmwaru, stáhněte si je z webu podpory k produktům:

www.hp.com/go/ljp3010_firmware

Následující obrázek a tabulka popisují použití této obrazovky.

Obrázek 2-10

Obrazovka Tisk

1

2

3

Tabulka 2-6

Tisk stránky

Číslo

Oblast na
obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky
HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém serveru HP

na stránce 7

.

2

Stav zařízení

Zobrazí stav zařízení (stejné informace, které se zobrazí na obrazovce Stav
zařízení
a na displeji ovládacího panelu).

POZNÁMKA:

Aby mohla tiskárna přijímat aktualizace firmwaru a soubory připravené

k tisku (PRN), musí být ve stavu

Připraveno

.

3

Zvolit soubor

Umožňuje vybrat soubor pro tisk umístěný v přenosném počítači, stolním počítači nebo
na síťovém souborovém serveru.

20

Kapitola 2 Zobrazení stavu produktu z obrazovek Informace serveru HP EWS

CSWW