HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series hjælp

background image

HP LaserJet P3010 Series-printer
Brugervejledning til HP Integreret Webserver

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

HP LaserJet P3010 Integreret Webserver

Brugervejledning

background image

Copyright og garanti

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse
uden forudgående skriftlig tilladelse må ikke
finde sted ud over det, som er tilladt i
gældende lov om ophavsret.

Oplysningerne heri kan ændres uden
forudgående varsel.

De eneste gyldige garantier for produkter og
tjenester fra HP er angivet i de
garantierklæringer, der leveres sammen
med de pågældende produkter og tjenester.
Intet heri udgør yderligere garantier. HP er
ikke ansvarlig for tekniske eller
redigeringsmæssige fejl eller mangler heri.

Varemærker og kilder

Adobe® , PostScript® og Pantone® er
varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft® og Windows® er varemærker
registreret i USA og tilhørende Microsoft
Corp.

Edition 1, 9/2008

background image

Indholdsfortegnelse

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver? ........................................................................................................ 2

Funktioner ........................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver .................................................................. 3

Systemkrav ........................................................................................................................................... 4
Åbning af HP Integreret Webserver ..................................................................................................... 5
Logon og logoff ..................................................................................................................................... 6

Sådan logger du på som administrator ................................................................................ 6
Sådan logger du af som administrator ................................................................................ 6

Navigation i HP Integreret Webserver .................................................................................................. 7

2 Visning af produktstatus fra HP EWS-oplysningsskærmbillederne

Enhedsstatus ...................................................................................................................................... 10
Konfigurationsside .............................................................................................................................. 11
Statusside over forbrugsvarer ............................................................................................................ 13
Siden Hændelseslog .......................................................................................................................... 14
Side for forbrug ................................................................................................................................... 15
Oplysninger om enhed ....................................................................................................................... 18
Billede af kontrolpanelet ..................................................................................................................... 19
Udskriv ............................................................................................................................................... 20

Udskrivning af en fil eller opdatering af firmware fra skærmbilledet Udskriv .................... 21

3 Konfiguration af produktet fra Indstillinger-skærmbillederne

Konfigurer enhed ................................................................................................................................ 24

Brug af menuerne på skærmbilledet Konfigurer enhed .................................................... 25

Bakkeformater/typer ........................................................................................................................... 26
E-mail-server ...................................................................................................................................... 27

Konfigurering af udgående e-mail ...................................................................................... 27
Konfigurering af retur-e-mail-adressen .............................................................................. 28

Alarmmeddelelser .............................................................................................................................. 29

Brug af skærmbilledet Alarmmeddelelser - konfiguration med et produkt ........................ 30

Alarmgrænser ..................................................................................................................................... 33
AutoSend ............................................................................................................................................ 34

Sådan aktiverer du funktionen AutoSend ......................................................................... 35

DAWW

iii

background image

Sikkerhed ........................................................................................................................................... 36

Guiden HP Jetdirect Sikkerhedskonfiguration ................................................................... 37
Sikkerhedsindstillinger for enhed ....................................................................................... 38
Sikkerhedsindstillinger for harddisk og masselagring ........................................................ 44
Status for sikkerhedsindstillinger ....................................................................................... 46

Rediger andre links ............................................................................................................................ 47

Tilføjelse af et link .............................................................................................................. 48
Fjernelse af et link .............................................................................................................. 48

Oplysninger om enhed ....................................................................................................................... 49
Sprog .................................................................................................................................................. 50
Dato og klokkeslæt ............................................................................................................................. 51

Dato og klokkeslæt - avanceret ......................................................................................... 51
Dato og klokkeslæt - NTS-indstillinger ............................................................................... 52

Dvaleplan ........................................................................................................................................... 54

4 Håndtering af netværkshandlinger fra Netværk-skærmbillederne

Oversigt .............................................................................................................................................. 56

5 Brug af Andre links som en ressource

hp instant support ............................................................................................................................... 60

Sådan virkerhp instant support ......................................................................................... 60
Tilgængelige oplysninger fra hp instant support ................................................................ 60

Køb forbrugsvarer .............................................................................................................................. 61
Produktsupport ................................................................................................................................... 62
Vis mig hvordan .................................................................................................................................. 63
Min serviceudbyder og Min servicekontrakt ....................................................................................... 64

Indeks ................................................................................................................................................................. 65

iv

DAWW

background image

Liste over tabeller

Tabel 1-1 HP Integreret Webserver ................................................................................................................... 7
Tabel 2-1 Enhedsstatus ................................................................................................................................... 10
Tabel 2-2 Konfigurationsside ............................................................................................................................ 11
Tabel 2-3 Statusside over forbrugsvarer .......................................................................................................... 13
Tabel 2-4 Hændelseslogside ............................................................................................................................ 14
Tabel 2-5 Side for forbrug ................................................................................................................................ 17
Tabel 2-6 Udskriv side ...................................................................................................................................... 20
Tabel 3-1 Konfigurer enhed .............................................................................................................................. 24
Tabel 3-2 Bakkeformater/typer ......................................................................................................................... 26
Tabel 3-3 E-mail-server .................................................................................................................................... 27
Tabel 3-4 Alarmmeddelelser ............................................................................................................................ 29
Tabel 3-5 AutoSend ......................................................................................................................................... 34
Tabel 3-6 Sikkerhed ......................................................................................................................................... 36
Tabel 3-7 Konfigurer sikkerhedsindstillinger .................................................................................................... 40
Tabel 3-8 Statusser for harddiske .................................................................................................................... 44
Tabel 3-9 Harddiskkonfigurationsindstillinger .................................................................................................. 45
Tabel 3-10 Tilstande for krypterede diske ........................................................................................................ 45
Tabel 3-11 Rediger andre links ........................................................................................................................ 47
Tabel 3-12 Sprog .............................................................................................................................................. 50
Tabel 3-13 Dato og klokkeslæt ......................................................................................................................... 51
Tabel 3-14 Dvaleplan ....................................................................................................................................... 54
Tabel 4-1 Netværksindstillinger ........................................................................................................................ 56

DAWW

v

background image

vi

DAWW

background image

Liste over figurer

Figur 1-1 HP EWS-eksempelskærmbillede ........................................................................................................ 7
Figur 2-1 Skærmbilledet Enhedsstatus ............................................................................................................ 10
Figur 2-2 Skærmbilledet Konfigurationsside .................................................................................................... 11
Figur 2-3 Skærmbilledet Statusside over forbrugsvarer ................................................................................... 13
Figur 2-4 Skærmbilledet Hændelseslog ........................................................................................................... 14
Figur 2-5 Skærmbilledet Side for forbrug(1 af 3) .............................................................................................. 15
Figur 2-6 Skærmbilledet Side for forbrug(2 af 3) .............................................................................................. 16
Figur 2-7 Skærmbilledet Side for forbrug(3 af 3) .............................................................................................. 16
Figur 2-8 Skærmbilledet Oplysninger om enhed .............................................................................................. 18
Figur 2-9 Skærmbilledet Billede af kontrolpanelet ........................................................................................... 19
Figur 2-10 Skærmbilledet Udskriv .................................................................................................................... 20
Figur 3-1 Skærmbilledet Konfigurer enhed ...................................................................................................... 24
Figur 3-2 Skærmbilledet Bakkeformater/typer .................................................................................................. 26
Figur 3-3 Skærmbilledet E-mail-server ............................................................................................................. 27
Figur 3-4 Skærmbilledet Alarmmeddelelser ..................................................................................................... 29
Figur 3-5 Skærmbilledet Alarmmeddelelser - konfiguration ............................................................................. 30
Figur 3-6 Skærmbilledet Alarmmeddelelser - test ............................................................................................ 32
Figur 3-7 Skærmbilledet Alarmgrænser ........................................................................................................... 33
Figur 3-8 Skærmbilledet AutoSend .................................................................................................................. 34
Figur 3-9 Skærmbilledet Sikkerhed .................................................................................................................. 36
Figur 3-10 Guiden HP Jetdirect Sikkerhedskonfiguration ................................................................................ 38
Figur 3-11 Skærmbilledet Sikkerhedsindstillinger for enhed (1 af 2) ............................................................... 39
Figur 3-12 Skærmbilledet Sikkerhedsindstillinger for enhed (2 af 2) ............................................................... 39
Figur 3-13 Skærmbilledet Sikkerhedsindstillinger for harddisk og masselagring ............................................. 44
Figur 3-14 Skærmbilledet Rediger andre links ................................................................................................. 47
Figur 3-15 Skærmbilledet Oplysninger om enhed ............................................................................................ 49
Figur 3-16 Skærmbilledet Sprog ...................................................................................................................... 50
Figur 3-17 Skærmbilledet Dato og klokkeslæt ................................................................................................. 51
Figur 3-18 Skærmbilledet Dato-/klokkeslætsformat ......................................................................................... 52
Figur 3-19 Skærmbilledet Dato og klokkeslæt - NTS-indstillinger .................................................................... 52
Figur 3-20 Skærmbilledet Dvaleplan ................................................................................................................ 54
Figur 4-1 Skærmbilledet Netværksindstillinger ................................................................................................. 56
Figur 5-1 Skærmbilledet Andre links ................................................................................................................ 59

DAWW

vii

background image

viii

DAWW

background image

1