HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Oversigt

background image

Oversigt

Brug Netværk-skærmbillederne til at konfigurere og administrere produktet på netværket. Udseende
og funktioner for de skærmbilleder, der er tilgængelige fra fanen Netværk, varierer afhængigt af
modellen og versionen af HP Jetdirect-printerserveren. Det følgende skærmbillede ligner det
skærmbillede, du kan se, hvis du klikker på Netværk. Klik på menuen Netværk for det skærmbillede,
du vil have vist, på venstre navigationsbjælke.

Figur 4-1

Skærmbilledet Netværksindstillinger

1

2

3

Tabel 4-1

Netværksindstillinger

Nummer

Område af
skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

1

HP EWS-faner og -
menuer

Yderligere oplysninger findes i

Navigation i HP Integreret Webserver på side 7

.

2

Vælg sprog

Vælg sprog for fanen Netværk. Listen over sprog, der er tilgængelige på fanen
Netværk, er ikke identisk med listen over sprog, der er tilgængelige på fanen
Indstillinger.

3

Hjælp

Klik på ? for at få yderligere oplysninger om indstillingerne på fanen Netværk.

Afhængigt af din HP Jetdirect-printerservermodel og operativsystemet kan du foretage følgende
opgaver fra Netværk-skærmbillederne:

Ændre netværkskonfigurationsindstillinger for forskellige typer netværksforbindelser

Aktivere eller deaktivere udskriftsprotokoller

Angive en supportkontaktperson og support-URL-adresser

Vælge en adgangskode, der giver adgang til produktets indstillinger og
netværkskonfigurationsindstillingerne. Denne adgangskode synkroniseres med den
adgangskode, du har angivet på skærmbilledet Generel sikkerhed på fanen Indstillinger. Du kan
indstille og nulstille det fra begge skærmbilleder.

56

Kapitel 4 Håndtering af netværkshandlinger fra Netværk-skærmbillederne

DAWW

background image

Konfigurere produktets sikkerhed ved at bruge adgangskoder, adgangslister og styringsprotokoller

Få vist generelle oplysninger om netværksstatus, herunder netværksstatistikker, der er gemt på
printerserveren, med henblik på fejlfinding eller optimering af netværket

Få vist protokoloplysninger for alle understøttede netværksforbindelser

Åbne siden Konfiguration i HP Jetdirect

Angive den hyppighed, HP EWS kontrollerer netværkets status med

Se følgende kilder for at få yderligere oplysninger om Netværk-skærmbillederne:

Hjælp. På alle Netværk-skærmbilleder er der et ? i øverste højre hjørne af skærmbilledet, som
giver adgang til en beskrivelse af netværksfunktionerne. Fra skærmbilledet Hjælp kan du også få
adgang til mere hjælp på HP's websted.

HP Jetdirect Vejledning til administratorer. Denne vejledning findes normalt på den cd med
software, som fulgte med dit produkt, og kan hentes på supportsiderne for dit produkt på hp.com:

DAWW

Oversigt

57

background image

58

Kapitel 4 Håndtering af netværkshandlinger fra Netværk-skærmbillederne

DAWW

background image

5