HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Alarmmeddelelser

background image

Alarmmeddelelser

Fra skærmbilledet Alarmmeddelelser kan it-administratorer konfigurere produktet, så advarsler om
problemer og status kan sendes til alle som e-mail-meddelelser. Når denne funktion er konfigureret,
aktiveres der automatisk meddelelser om forbrugsvarer, status om papirgang og oplysninger om andre
tjenester og råd. Der er mere end en person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun
specifikke advarsler. En kontorassistent kan f.eks. være ansvarlig for bestilling af toner eller afhjælpning
af papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, når tonerkassetterne er næsten tomme, eller når
der opstår papirstop. På samme måde kan forbrugsvarer med lang levetid håndteres af en ekstern
serviceudbyder, som kan modtage advarsler om udførelse af vedligeholdelsesarbejde på produktet,
ilægning af papir i den forreste eller bageste hæfteenhed og lignende behov.

BEMÆRK:

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, f.eks. en harddisk, kan du oprette op til

fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver liste. (Uden den permanente
lagerenhed kan en bruger kun sende advarsler til fire e-mail-adresser).

I følgende illustration, tabel og procedurer beskrives, hvordan du på dette skærmbillede kan redigere,
teste og slette destinationer og destinationslister.

BEMÆRK:

Du skal aktivere udgående e-mail for at e-mail-advarslerne fungerer. Se

Konfigurering af

udgående e-mail på side 27

vedrørende aktivering af udgående e-mail.

Figur 3-4

Skærmbilledet Alarmmeddelelser

1

2

3

4 5

6

Tabel 3-4

Alarmmeddelelser

Nummer

Område af
skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

1

HP EWS-faner og -
menuer

Yderligere oplysninger findes i

Navigation i HP Integreret Webserver på side 7

.

2

Oversigt over
destinationslister

Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer. Feltet Listenavn vises kun, hvis der
er installeret en harddisk.

3

Rediger

Klik på knappen for at ændre destinationen eller destinationslisten.

4

Test

Klik på knappen for at sende en testadvarsel til destinationen eller destinationslisten.

5

Slet

Klik på knappen for at slette destinationen eller destinationslisten.

6

Ny
destinationsliste

Klik på knappen for at definere indstillingerne for en ny destinationsliste for advarsler.

DAWW

Alarmmeddelelser

29