HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Udskriv

background image

Udskriv

BEMÆRK:

Skærmbilledet Udskriv (og menuen Udskriv til venstre) kan kun åbnes, hvis det er

konfigureret til at blive vist på skærmbilledet Sikkerhed under fanen Indstillinger. Brug skærmbilledet
Sikkerhed til at deaktivere skærmbilledet Udskriv, hvis du af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil have
det vist. Yderligere oplysninger findes i

Sikkerhed på side 36

.

Brug skærmbilledet Udskriv til udskrivningsklare filer eller til at fjernopdatere produktets firmware.

Brug skærmbilledet Udskriv til at udskrive en fil ad gangen fra et produkt, der understøtter HP EWS.
Denne funktion er især nyttig, hvis du er mobilbruger, da du ikke behøver at installere produktets
printerdriver for at kunne udskrive. Du kan udskrive hvor som helst og når som helst.

Du kan udskrive alle udskrivningsklare filer, f.eks. dokumenter, der er oprettet ved hjælp af
driverindstillingen "Udskriv til fil". Udskrivningsklare filer har normalt filtypenavne som f.eks. PS
(Postscript), PDF (Adobe Portable Document Format) og PRN (Windows print-ready File).

Du kan også bruge skærmbilledet Udskriv til at opdatere produktets firmware. Denne funktion er
specielt nyttig, fordi du ikke behøver at installere mere software for at opdatere produktfirmwaren. Når
der er opdaterede firmwarefiler klar til dit produkt, skal du hente dem fra supportwebstedet for
produktet:

www.hp.com/go/ljp3010_firmware

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skærmbillede.

Figur 2-10

Skærmbilledet Udskriv

1

2

3

Tabel 2-6

Udskriv side

Nummer

Område af
skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

1

HP EWS-faner og -
menuer

Yderligere oplysninger findes i

Navigation i HP Integreret Webserver på side 7

.

2

Enhedsstatus

Viser enhedens status (de samme oplysninger, som vises på skærmbilledet
Enhedsstatus og kontrolpanelets display).

BEMÆRK:

Printeren skal være i tilstanden

Klar

for at kunne modtage

firmwareopdateringer og udskrivningsklare filer.

3

Vælg fil

Gør det muligt at vælge en fil på din bærbare eller stationære computer eller på en
netværksfilserver til udskrivning.

20

Kapitel 2 Visning af produktstatus fra HP EWS-oplysningsskærmbillederne

DAWW