Abi HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image

Seeria HP LaserJet P3010 Printerid
Kasutusjuhend

Printeri kasutus
Printeri haldus
Printeri hooldus
Probleemide lahendamine

Toodete lisateave:

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

Seeria HP LaserJet P3010 Printerid

Kasutusjuhend

background image

Autoriõigus ja litsents

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine on
ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja
arvatud autoriõiguse seadustes lubatud
juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata
muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad
garantiid on esitatud nende toodete ja
teenustega kaasasolevates garantiikirjades.
Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada
lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda
võivate tehniliste või toimetuslike vigade või
puuduste eest.

Osa number: CE524-90922

Edition 1, 4/2009

Kaubamärkide nimetused

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

on ettevõtte

Adobe Systems Incorporated kaubamärgid.

Intel® Core™ on Intel Corporationi
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja
teistes riikides/regioonides.

Java™ on Sun Microsystems, Inc.
kaubamärk USA-s.

Microsoft®, Windows® ja Windows® XP on
USA-s registreeritud Microsoft Corporationi
kaubamärgid.

Windows Vista® on kas registreeritud
kaubamärk või Microsoft Corporationi
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või
muudes riikides/regioonides.

UNIX

®

on ettevõtte The Open Group

registreeritud kaubamärk.

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR-i logo
on USA-s registreeritud kaubamärgid.

background image

Sisukord

1 Toote põhiandmed

Selles juhendis kasutatud konventsioonid ............................................................................................ 2
Toote võrdlus ........................................................................................................................................ 3
Keskkonnaomadused ........................................................................................................................... 5
Toote funktsioonid ................................................................................................................................ 6
Toote vaated ........................................................................................................................................ 8

Eestvaade ............................................................................................................................ 8
Tagantvaade ........................................................................................................................ 9

2 Juhtpaneel

Juhtpaneeli paigutus .......................................................................................................................... 12
Juhtpaneeli menüüde kasutamine ...................................................................................................... 14

Kasutage menüüsid ........................................................................................................... 14

Menüü Show Me How (Kuidas toimida) ............................................................................................. 15
Leia töömenüü .................................................................................................................................... 16
Teabemenüü ...................................................................................................................................... 18
Paberikäsitsusmenüü ......................................................................................................................... 19
Tarvikute menüü haldamine ............................................................................................................... 20
Konfigureeri seadme menüüd ............................................................................................................ 21

Printing (Printimine) ........................................................................................................... 21

PCL-alammenüü ............................................................................................... 22

Print Quality (Prindikvaliteet) ............................................................................................. 23
System setup (Süsteemiseadistus) ................................................................................... 26
S/V menüü ......................................................................................................................... 30

Sisseehitatud Jetdirecti ja EIO <X> Jetdirecti menüüd ..................................... 30

Lähtestamismenüüd .......................................................................................................... 37

Diagnostikamenüü .............................................................................................................................. 38
Teenindusmenüü ................................................................................................................................ 40

3 Windowsi tarkvara

Toetatavad Windows operatsioonisüsteemid ..................................................................................... 42
Windowsi toetavad printeridraiverid ................................................................................................... 43
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 44

UPD installirežiimid ............................................................................................................ 44

ETWW

iii

background image

Valige Windowsile õige printeridraiver ............................................................................................... 45
Prindiseadete prioriteet ...................................................................................................................... 46
Windowsi printeridraiveri seadete muutmine ...................................................................................... 47
Windowsi tarkvara eemaldamine ....................................................................................................... 48
Toetatavad utiliidid Windowsile .......................................................................................................... 49

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 49
Sardveebiserver ................................................................................................................. 49
HP lihtne printerihooldus .................................................................................................... 49

Tarkvara operatsioonisüsteemidele ................................................................................................... 51

4 Kasutage printerit Macintoshiga

Macintoshi tarkvara ............................................................................................................................ 54

Macintoshi toega operatsioonisüsteemid ........................................................................... 54
Macintoshi toega printeridraiverid ...................................................................................... 54
Eemaldage tarkvara Macintoshi operatsioonisüsteemidest ............................................... 54
Macintoshi printimisseadete prioriteedid ............................................................................ 54
Muutke Macintoshi printeri draiveri sätteid ........................................................................ 55
Macintosh arvutite tarkvara ................................................................................................ 56

HP Printer Utility ................................................................................................ 56

Avage HP Printer Utility .................................................................... 56
HP Printer Utility funktsioonid ........................................................... 56

Toetatavad utiliidid Macintoshile ........................................................................................ 57

Sardveebiserver ................................................................................................ 57

Kasutage Macintoshi printeridraiveri omadusi .................................................................................... 58

Looge ja kasutage Macintoshi prindieelseadistusi ............................................................. 58
Muutke dokumentide suurust või printige kohandatud suurusega paberile ....................... 58
Printige kaanelehekülg ...................................................................................................... 58
Kasutage vesimärke .......................................................................................................... 59
Printige Macintoshis ühele paberilehele mitu lehekülge .................................................... 59
Printige lehe mõlemale küljele (dupleksprintimine) ............................................................ 60
Tööde salvestamine ........................................................................................................... 60
Kasutage Services (teenuste) menüüd .............................................................................. 61

5 Ühenduvus

USB-ühendus ..................................................................................................................................... 64
Võrgu konfiguratsioon ........................................................................................................................ 65

Toetatavad võrguprotokollid .............................................................................................. 65
Võrguprinteri konfigureerimine ........................................................................................... 67

Vaadake või muutke võrguseadeid ................................................................... 67
Seadke või vahetage võrgu salasõna ............................................................... 67
IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu ............. 67
Konfigureerige juhtpaneelil käsitsi IPv6 TCP/IP parameeteid ........................... 68
Keelake võrguprotokolle (valikuline) ................................................................. 69

iv

ETWW

background image

Keelake IPX/SPX, AppleTalk või DLC/LLC ...................................... 69

Liini kiirus ja dupleksi seaded ............................................................................ 69

6 Paber- ja prindikandja

Paberi ja prindikandjate kasutamine .................................................................................................. 72
Toetatud paberi ja prindikandja formaadid ......................................................................................... 73
Kohandatud paberiformaadid ............................................................................................................. 75
Toetatud paberi ja prindikandja tüübid ............................................................................................... 76
Salvede mahutavus ............................................................................................................................ 77
Eripaberi või prindikandjate kasutamise juhised ................................................................................ 78
Täitke salved ...................................................................................................................................... 79

Paberi paigutus salvede laadimisel ................................................................................... 79
Laadige paberit 1. salve .................................................................................................... 79
Laadige paberit 2. salve või valikulisse 500 lehe salve ..................................................... 81

Konfigureerige salvesid ...................................................................................................................... 85

Konfigureerige salve paberit laadides ................................................................................ 85
Konfigureerige salv vastama prinditöö seadetele .............................................................. 85
Konfigureerige salv, kasutades paberi käsitsemise menüüd ............................................. 86
Valige paberi allikas, tüüp ja formaat ................................................................................. 86

Allikas ................................................................................................................ 86
Tüüp ja formaat ................................................................................................. 86

Kasutage paberiväljastuse suvandeid ............................................................................................... 87

Printige ülemisse (standardsesse) väljastussalve ............................................................. 87
Printige tagumisse väljastussalve ...................................................................................... 87

7 Kasutage printeri funktsioone

Kokkuhoiu seaded .............................................................................................................................. 90

EconoMode (Säästurežiim) ............................................................................................... 90
Uinaku viivitus .................................................................................................................... 90

Seadke uinaku viivitus ....................................................................................... 90
Lubage või keelake uinakurežiim ...................................................................... 91

Äratuse aeg ....................................................................................................................... 91

Seadistage reaalajaga kell ................................................................................ 91
Määrake äratuse aeg ........................................................................................ 92

Kasutage töötalletamise funktsioone .................................................................................................. 93

Looge talletatud töö ........................................................................................................... 93
Printige talletatud töö ......................................................................................................... 93
Kustutage talletatud töö ..................................................................................................... 94

Töö otse printimine USB-st ................................................................................................................ 95

8 Prinditoimingud

Tühistage prinditöö ............................................................................................................................. 98

Peatage aktiivne prinditöö printeri juhtpaneelilt. ................................................................ 98

ETWW

v

background image

Peatage aktiivne prinditöö tarkvara programmist .............................................................. 98

Kasutage Windowsi printeridraiveri omadusi ..................................................................................... 99

Printeridraiveri avamine ..................................................................................................... 99
Printimisotseteede kasutamine .......................................................................................... 99
Paberi- ja kvaliteedisuvandite seadistamine ...................................................................... 99
Dokumendi efektide seadistamine ................................................................................... 100
Dokumendi lõpetamissuvandite seadistamine ................................................................. 100
Töö salvestamise suvandid ............................................................................................. 102
Toe ja tooteolekuteabe hankimine ................................................................................... 103
Täiustatud printimissuvandite seadistamine .................................................................... 103

9 Printeri haldus ja hooldus

Prindi teave ja kuidas-toimida-leheküljed ......................................................................................... 106
KasutageHP lihtne printerihooldus tarkvara ..................................................................................... 108

Avage HP lihtne printerihooldus tarkvara ........................................................................ 108
HP lihtne printerihooldus tarkvarajaotised ....................................................................... 108

Sisseehitatud veebiserveri kasutamine ............................................................................................ 111

Avage sardveebiserver võrguühenduse kaudu ............................................................... 111
Sardveebiserverite jaotised ............................................................................................. 112

Kasutage HP Web Jetadmin tarkvara .............................................................................................. 114
Turbefunktsioonide kasutamine ....................................................................................................... 115

Internetiprotokolli andmeturve ......................................................................................... 115
Turvake sisseehitatud veebiserver .................................................................................. 115
Turvaline kettalt kustutamine ........................................................................................... 115

Mõjutatud andmed .......................................................................................... 116
Lisateave ......................................................................................................... 116

HP krüptitud kõrgjõudluse kõvakettad ............................................................................. 116
Riistvara integreerimistasku ............................................................................................. 116
Turvake salvestatud tööd ................................................................................................. 116
Lukustage juhtpaneeli menüüd ........................................................................................ 116
Lukustage vormindi .......................................................................................................... 117

Tarvikute haldmine ........................................................................................................................... 119

Prindikasseti hoiustamine ................................................................................................ 119
HP seisukoht mitte-HP toodetud printerikassettide suhtes .............................................. 119
HP pettuste vihjeliin ja veebisait ...................................................................................... 119
Lisavarustuse kasutusiga ................................................................................................ 119

Tarvikute ja osade vahetamine ........................................................................................................ 120

Tarvikute vahetamise põhimõtted .................................................................................... 120
Prindikasseti vahetamine ................................................................................................. 120

Installige mälu, sisemised USB-seadmed ja välise S/V-kaardid ...................................................... 124

Ülevaade .......................................................................................................................... 124
Mälu installimine .............................................................................................................. 124

Printeri mälu installimine ................................................................................. 124

vi

ETWW

background image

Kontrollige DIMM-i (kaherealise mälumooduli) paigaldamist ........................................... 128
Salvestage ressursid (püsiressursid) .............................................................................. 128
Lubage mälu Windowsi jaoks .......................................................................................... 129
Sisemiste USB-seadmete paigaldamine ......................................................................... 129
Installige EIO-kaardid ...................................................................................................... 132

Toote puhastamine ........................................................................................................................... 135

Puhastage välispind ......................................................................................................... 135
Puhastage paberitee. ....................................................................................................... 135

Täiustage püsivara ........................................................................................................................... 136

Määrake aktiivne püsivaraversioon ................................................................................. 136
Laadige uus püsivara alla HP veebisaidilt ....................................................................... 136
Teisaldage uus püsivara tootesse ................................................................................... 136

Kasutage püsivara värskendamiseks flash-täideviivat faili. ............................ 136
Kasutage püsivara üleslaadimiseks brauseri kaudu FTP-d ............................ 137
Kasutage FTP-d võrguühenduses püsivara täiustamiseks ............................. 137
Püsivara täiustamiseks kasutage HP Web Jetadmini ..................................... 138
Kasutage Microsoft Windowsi käske püsivara täiustamiseks ......................... 138

Täiustage HP Jetdirecti püsivara ..................................................................................... 138

10 Probleemilahendus

Lahendage üldisi probleeme ............................................................................................................ 142

Tõrkeotsingu kontroll-loend ............................................................................................. 142
Faktorid, mis mõjutavad seadme jõudlust ....................................................................... 143

Tehase vaikeseadete lähtestamine .................................................................................................. 144
Juhtpaneeli teadete tõlgendamine ................................................................................................... 145

Juhtpaneeli teadete tüübid ............................................................................................... 145
Juhtpaneeli teated ........................................................................................................... 145

Ummistused ..................................................................................................................................... 162

Ummistuste harilikud põhjused ........................................................................................ 162
Kõrvaldage ummistused .................................................................................................. 163

Kõrvaldage salves 1 tekkinud ummistused ..................................................... 163
Kõrvaldage salves 2 või valikulises 500-lehelises salves tekkinud
ummistused ..................................................................................................... 164
Eemaldage ülemise kaane ummistused ......................................................... 167
Eemaldage tagumise ukse ja kuumutiala ummistused. .................................. 169
Kõrvaldage dupleksseadmes tekkinud ummistused ....................................... 172

Ummistusjärgne taastamine ............................................................................................ 176

Probleemid paberi käsitsemisega .................................................................................................... 177

Toode söödab mitut lehte korraga ................................................................................... 177
Seade söödab vale formaadiga paberit ........................................................................... 177
Toode tõmbab valest salvest ........................................................................................... 177
Paber ei sööda automaatselt ........................................................................................... 178
Paber ei võta paberit salvest 2, 3 ega 4 .......................................................................... 178
Lüümikud või läikepaber ei sööda ................................................................................... 179

ETWW

vii

background image

Ümbrikute ummistus või ei sööda tootesse ..................................................................... 179
Väljastus on laineline või kortsus ..................................................................................... 180
Toode ei dupleksi või dupleksib valesti ............................................................................ 180

Prindikvaliteedi probleemide lahendamine ....................................................................................... 182

Paberiga seotud prindikvaliteedi probleemid ................................................................... 182
Keskkonnaga seotud prindikvaliteedi probleemid ............................................................ 182
Ummistustega seotud prindikvaliteedi probleemid .......................................................... 182
Pildidefektide näited ......................................................................................................... 182
Korduvate defektide joonlaud .......................................................................................... 188

Lahendage jõudluse probleeme ....................................................................................................... 189
Lahendage ühenduvusprobleeme .................................................................................................... 190

Lahendage otseühenduse probleeme ............................................................................. 190
Lahendage võrguprobleeme ............................................................................................ 190

Lahendage töö otse USB-st printimise probleemid .......................................................................... 191
Toote tarkvaraprobleemid ................................................................................................................ 193
Lahendage tavalisi Windowsi probleeme ........................................................................................ 194
Lahendage levinud Macintoshi probleeme ....................................................................................... 195

Lisa A Tarvikute ja lisaseadete tellimine

Osade, lisavarustuse ja tarvikute tellimine ....................................................................................... 200
Osade numbrid: ................................................................................................................................ 201

Paberikäsitsemise lisaseadmed ...................................................................................... 201
Prindikassett .................................................................................................................... 201
Mälu ................................................................................................................................. 201
Kaablid ja liidesed ............................................................................................................ 202

Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus ....................................................................................... 204
HP ülim kaitsegarantii: LaserJeti printerikasseti piiratud garantii aruanne ....................................... 205
Lõpptarbija litsentsileping ................................................................................................................. 206
Kliendipoolse paranduse garantiiteenus .......................................................................................... 208
Klienditugi ......................................................................................................................................... 209
Toote uuesti pakkimine .................................................................................................................... 210
Teenindusinfo ankeet ....................................................................................................................... 211

Lisa C Tehnilised andmed

Füüsilised andmed ........................................................................................................................... 214
Voolu tarbimine, elektrilised andmed ja akustiline kuuldavus .......................................................... 215
Töökeskkond .................................................................................................................................... 216

Lisa D Normatiivne teave

FCC määrused ................................................................................................................................. 218
Keskkonnasõbralike toodete programm ........................................................................................... 219

viii

ETWW

background image

Keskkonnakaitse .............................................................................................................. 219
Osooni tekitamine ............................................................................................................ 219
Tarbitav energia ............................................................................................................... 219
Toonerikulu ...................................................................................................................... 219
Paberi kasutamine ........................................................................................................... 219
Plastosad ......................................................................................................................... 219
HP LaserJeti prinditarvikud .............................................................................................. 219
Tagastus- ja käitlusjuhised .............................................................................................. 220

Ameerika Ühendriigid ja Puerto Rico .............................................................. 220

Mitu tagastust (rohkem kui üks kassett) ......................................... 220
Ühe kasseti tagastamine ................................................................ 220
Transport ........................................................................................ 220

Tagastused väljapool USA-d ........................................................................... 220

Paber ............................................................................................................................... 220
Materjalipiirangud ............................................................................................................ 221
Tarbetuks muutunud seadmete utiliseerimine kasutajate eramajapidamistes Euroopa
Liidus ............................................................................................................................... 221
Keemilised ained ............................................................................................................. 221
Materjalide ohutuskaardid (MSDS) .................................................................................. 221
Lisateave ......................................................................................................................... 222

Vastavusdeklaratsioon ..................................................................................................................... 223
Ohutusnõuded .................................................................................................................................. 224

Laseri ohutus ................................................................................................................... 224
Kanada DOC-määrused .................................................................................................. 224
VCCI-ohutusnõue (Jaapan) ............................................................................................. 224
Voolujuhtme ohutusnõue (Jaapan) .................................................................................. 224
EMÜ aruanne (Korea) ...................................................................................................... 224
Laseri ohutusnõue Soome jaoks ..................................................................................... 224
Koostisosade tabel (Hiina) ............................................................................................... 225

Tähestikuline register ..................................................................................................................................... 227

ETWW

ix

background image

x

ETWW

background image

1