HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Toetatavad võrguprotokollid

background image

Toetatavad võrguprotokollid

Toode toetab TCP/IP võrguprotokolli.

Tabel 5-1

Printimine

Teenuse nimi

Kirjeldus

port9100 (Otserežiim)

Prinditeenus

Reaprinteriprotokoll (LPD)

Prinditeenus

Täiustatud LPD (kohandatud LPD järjekorrad)

TCP/IP-süsteemidele installitud reaprinteri
spuulimisteenustega seotud protokoll ja programmid.

FTP

TCP/IP-utiil süsteemide vaheliseks andmete teisendamiseks.

WS Print

Kasutab Microsofti veebiteenuseid seadmetel (WSD)
HP Jetdirect prindiserveri prinditeenuseid.

WS leidmine

Lubab HP Jetdirect prindiserveris Microsoft WS leidmise
protokolle.

Tabel 5-2

Võrguseadme avastus

Teenuse nimi

Kirjeldus

SLP (Service Location Protocol)

Seadme avastusprotokoll, kasutatakse võrguseadmete
leidmiseks ja konfigureerimiseks. Kasutavad eelkõige
Microsoftil baseeruvad programmid.

Bonjour

Seadme avastusprotokoll, kasutatakse võrguseadmete
leidmiseks ja konfigureerimiseks. Kasutavad põhiliselt Apple
Macintoshil baseeruvad programmid.

Tabel 5-3

Sõnumside ja haldus

Teenuse nimi

Kirjeldus

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Võimaldab veebibrauseritel suhelda sisseehitatud
veebiserveriga.

EWS (embedded Web server)

Võimaldab teil hallata printerit veebibrauseri kaudu.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

Kasutavad võrgurakendused printeri haldamiseks. Toetatud
on SNMP v1, SNMP v3 ja standardsed MIB-II (haldusinfobaas)
objektid.

ETWW

Võrgu konfiguratsioon

65

background image

Teenuse nimi

Kirjeldus

LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution)

Määrab, kas printer reageerib LLMNR päringule üle IPv4 ja
IPv6.

TFTP konfiguratsioon

Võimaldab teil kasutada TFTP-d selliste lisakonfiguratsiooni
parameetreid sisaldava konfigureerimisfailide alla laadimiseks
nagu SNMP või vaikeseadeta seadistused HP Jetdirect
prindiserveris.

Tabel 5-4

IP-adresseerimine

Teenuse nimi

Kirjeldus

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Automaatseks IP-aadressi määramiseks. Printer toetab IPv4
ja IPv6. DHCP-server annab printerile IP-aadressi. Üldiselt ei
ole vaja DHCP serveri kasutamisel IP-aadressi küsimisel
mingit kasutajapoolset tegutsemist.

BOOTP (Bootstrap Protocol)

Automaatseks IP-aadressi määramiseks. BOOTP annab
printerile IP-aadressi. Nõuab administraatorilt printeri MAC-
riistvara-aadressi sisestamist BOOTP-serverisse, et printer
saaks sellest serverist IP-aadressi.

Automaatne IP

Automaatseks IP-aadressi määramiseks. Kui pole ei DHCP-
ega BOOTP-serverit, kasutab seade seda teenust unikaalse
IP-aadressi genereerimiseks.

Tabel 5-5

Turbefunktsioonid

Teenuse nimi

Kirjeldus

IPsec/Tulemüür

Tagab võrgukihi turbe IPv4 ja IPv6 võrkudes. Tulemüür tagab
IP-liikluse lihtsa juhtimise. IPsec pakub lisakaitset autentimise
ja krüptimisprotokollide näol.

Kerberos

Võimaldab teil vahetada isklikke andmeid üle avaliku võrgu
andes igale teie võrku loginud kasutajale unikaalse võtme,
mida kutsutakse piletiks. Pilet on sisse ehitatud teadetesse
saatja tuvastamiseks.

SNMP v3

Tarvitab kasutajatel põhinevat SNMP v3 turbemudelit, mis
tagab kasutaja autentimise ja andmete privaatsuse krüptimise
abil.

Juurdepääs kontroll-loendile (ACL)

Määrab üksikud hostisüsteemid või hostisüsteemide võrgud,
millel on lubatud juurdepääs HP Jetdirect prindiserverile ja
ühendatud võrguseadmele.

SSL/TLS

Võimaldab teil edastada isiklikke dokumente läbi Interneti,
tagades privaatsuse ja andmete puutumatuse kliendi ja serveri
vahel.

IPsec komplekti konfigureerimine

Tagab võrgukihi turbe lihtsa printeris toimuva IP-liikluse
juhtimise kaudu. See protokoll pakub krüptimise ja autentimise
hüvesid ning võimaldab mitut konfigureerimist.

Tabel 5-3

Sõnumside ja haldus (järg)

66

Peatükk 5 Ühenduvus

ETWW