HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu

background image

IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu

Kasutage juhtpaneeli menüüsid, et käsitsi seadistada IPv4 aadress, alamvõrgu mask ja
vaikevõrguvärav.

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Avaga kõik järgmised menüüd. Vajutage selle esiletoomiseks allanoolt ja selle valimiseks nuppu

OK

.

a.

CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE)

b.

I/O (S/V)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (SISSEEHITATUD JETDIRECTI MENÜÜ)

d.

TCP/IP

e.

IPV4 SETTINGS (IPV4 SEADED)

ETWW

Võrgu konfiguratsioon

67

background image

f.

CONFIG METHOD (KONFIGURATSIOONIMEETOD)

g.

MANUAL (TEATMIK)

h.

MANUAL SETTINGS (KÄSITSI SEADED)

i.

IP ADDRESS (IP-AADRESS), SUBNET MASK (ALAMVÕRGU MASK) või DEFAULT
GATEWAY (VAIKEVÕRGUVÄRAV)

3.

Kasutage numbriklahvistikku või vajutage ülesnoolt või allanoolt , et suurendada või vähendada
IP-aadressi, alamvõrgu maski või vaikevõrguvärava esimest baiti.

4.

Vajutage järgmiste numbrite juurde liikumiseks nuppu

OK

või tagasinoolt , et eelmiste numbrite

juurde liikuda.

5.

Korrake samme 3 ja 4 kuni IP-aadress, alamvõrgu mask või vaikevõrguvärav on täielik, ning
vajutage seadistuse salvestamiseks nuppu

OK

.

6.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

, et naasta olekusse Ready (Valmis).