HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Keelake IPX/SPX, AppleTalk või DLC/LLC

background image

Keelake IPX/SPX, AppleTalk või DLC/LLC

MÄRKUS.

Ärge keelake IPX/SPX-i protokolli Windowsi süsteemides, mis prindivad läbi IPX/SPX-i.

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Avage kõik järgmised menüüd. Vajutage selle esiletoomiseks allanoolt ja selle valimiseks nuppu

OK

.

a.

CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE)

b.

I/O (S/V)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (SISSEEHITATUD JETDIRECTI MENÜÜ)

d.

IPX/SPX, APPLETALK või DLC/LLC

e.

ENABLE (VÕIMALDA)

f.

OFF (VÄLJAS)

3.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

, et naasta olekusse Ready (Valmis).