HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Konfigureerige juhtpaneelil käsitsi IPv6 TCP/IP parameeteid

background image

Konfigureerige juhtpaneelil käsitsi IPv6 TCP/IP parameeteid

Kasutage juhtpaneeli menüüsid IPv6 aadressi käsitsi seadistamiseks.

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Avage kõik järgmised menüüd. Vajutage selle esiletoomiseks allanoolt ja selle valimiseks nuppu

OK

.

a.

CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE)

b.

I/O (S/V)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (SISSEEHITATUD JETDIRECTI MENÜÜ)

d.

TCP/IP

e.

IPV6 SETTINGS (IPV6 SEADED)

f.

ADDRESS (AADRESS)

g.

MANUAL SETTINGS (KÄSITSI SEADED)

h.

ENABLE (VÕIMALDA)

i.

ON (SEES)

j.

ADDRESS (AADRESS)

3.

Kasutage numbriklahvistikku või vajutage ülesnoolt või allanoolt , et sisestada aadress.
Vajutage

OK

nuppu.

MÄRKUS.

Kui kasutate aadressi sisestamiseks noolenuppe, peate pärast iga tähemärgi

sisestamist vajutama nuppu

OK

.

4.

Vajutage üles-nuppu või alla-nuppu katkestusmärgi valimiseks. Vajutage

OK

nuppu.

5.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

, et naasta olekusse Ready (Valmis).

68

Peatükk 5 Ühenduvus

ETWW