HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Liini kiirus ja dupleksi seaded

background image

Liini kiirus ja dupleksi seaded

Liini kiirus ja prindiserveri kommunikatsioonirežiim peavad vastama võrgu omadele. Enamikel juhtudel
on parim jätta printer automaatsesse režiimi. Valed muudatused liini kiiruses ja kahepoolse trüki
seadetes võivad takistada printeri kommunikatsiooni teiste võrguseadmetega. Kui teil on vaja teha
muudatusi, siis kasutage seadme juhtpaneeli.

MÄRKUS.

Nende seadete muutmine põhjustab seadme välja- ja sisselülitamise. Tehke muudatusi

ainult siis, kui printer on jõudeolekus.

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Avage kõik järgmised menüüd. Vajutage selle esiletoomiseks allanoolt ja selle valimiseks nuppu

OK

.

a.

CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE)

b.

I/O (S/V)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (SISSEEHITATUD JETDIRECTI MENÜÜ)

d.

LINK SPEED (LINGI KIIRUS)

3.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile üks järgmistest valikutest.

ETWW

Võrgu konfiguratsioon

69

background image

Seade

Kirjeldus

AUTO (AUTOMAATNE)

Prindiserver häälestab end automaatselt suurima lubatud liini kiiruse ja võrgu
kommunikatsioonirežiimi järgi.

10T HALF (10T POOLIK)

10 megabitti sekundis (Mbit/s), pooldupleks-talitlus

10T FULL (10T TÄIELIK)

10 Mbit/s, täisdupleks-talitlus

100TX HALF (100TX POOLIK)

100 Mbit/s, pooldupleks-talitlus

100TX FULL (100TX TÄIELIK)

100 Mbit/s, täisdupleks-talitlus

100TX AUTO (100TX
AUTOMAATNE)

Määrab automaatläbirääkimise maksimaalseks liinikiiruseks 100 Mbit/s

1000TX FULL (1000TX TÄIELIK)

1000 Mbit/s, täisdupleks-talitlus

4.

Vajutage

OK

nuppu. Seade lülitub välja ja seejärel uuesti sisse.

70

Peatükk 5 Ühenduvus

ETWW

background image

6