HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Klienditugi

background image

Klienditugi

Telefonitoe saamine teie riigis/regioonis on garantiiajal tasuta

Hoidke käepärast toote nimi, seerianumber, ostukuupäev ja
probleemi kirjeldus.

Riigi/regiooni telefoninumbrid on teie toote karbis oleval
teabelehel või aadressil

www.hp.com/support/

.

Ööpäevaringse Interneti-toe saamine

www.hp.com/support/ljp3010series

Toe saamine Macintoshi arvutiga kasutatavate toodete puhul

www.hp.com/go/macosx

Tarkvarautiliitide, draiverite ja elektroonilise teabe
allalaadimine

www.hp.com/go/ljp3010series_software

Täiendavate HP teenindus- või hoolduslepingute tellimine

www.hp.com/go/carepack

ETWW

Klienditugi 209