HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Toote uuesti pakkimine

background image

Toote uuesti pakkimine

Kui HP klienditeenindus määrab, et toode tuleb paranduseks HP-sse tagastada, järgige siin toodud
samme kuidas toode enne saatmist uuesti pakkida.

ETTEVAATUST.

Pakkimisnõuete rikkumisest tingitud transpordikahjustuste eest vastutab klient.

1.

Eemaldage ja säilitage kõik ostetud ja tootesse installitud DIMM-i kaardid.

ETTEVAATUST.

Staatiline elekter võib elektroonilisi komponente kahjustada. DIMM-ide

käsitsemisel kandke kas antistaatilist randmerihma või puudutage sageli DIMM-i antistaatilise
pakendi pinda ja siis seadme paljast metallosa. DIMM-ide eemaldamiseks vaadake jaotist

Mälu

installimine lk 124

.

2.

Eemaldage prindikassett ja hoidke see alal.

ETTEVAATUST.

On äärmiselt oluline, et prindikassett oleks enne toote vedu tootest välja

võetud. Toote veo ajal võib prindikassett lekkida ja katta toote mootori ja muud osad täielikult
tooneriga.

Prindikasseti kahjustamise vältimiseks ärge puudutage rullikut selle peal, hoidke seda
originaalpakendis või nii, et kassett ei satuks valguse kätte.

3.

Eemaldage ja säilitage toitekaabel, liidese kaabel ja valikulised tarvikud (nt EIO-kaart).

4.

Võimalusel lisage prindinäited ja 50-100 paberilehte või muud kandjat, kuhu ei prinditud õigesti.

5.

USA-s helistage uue pakkematerjali nõudeks HP kliendikeskusesse. Muudes regioonides
kasutage võimalusel algset pakkematerjali. Hewlett-Packard soovitab transporditava seadme
kindlustada.

210 Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

ETWW