HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Diagnostikamenüü

background image

Diagnostikamenüü

Tootega seotud probleeme saab tuvastada ja lahendada testide abil, mille saate käivitada menüüs
DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA).

Kuvada: Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu ja valige DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA) menüü.

MÄRKUS.

Tärniga (*) märgistatud väärtused on tehase vaikeseadete väärtused. Mõned

menüüelemendid on vaikeseadeteta.

Element

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

PRINT EVENT LOG
(PRINDI
SÜNDMUSTELOGI)

Prindib aruande, mis sisaldab
printeri viimast 50 sündmustelogi
sisestust alustades kõige
hilisemast.

SHOW EVENT LOG
(NÄITA
SÜNDMUSTELOGI)

Kuvab 50 viimast sündmust
alustades kõige hilisemast.

PAPER PATH SENSORS
(PABERITEE SENSORID)

Testib printeri kõiki andureid, et
kindlaks teha, kas need töötavad
korralikult, ning kuvab iga anduri
oleku.

PAPER PATH TEST
(PABERITEE TEST)

Testib salvede konfigureerimist.

PRINT TEST PAGE (PRINDI
TESTLEHEKÜLG)

Loob testlehekülje
paberikäsitsusfunktsioonide
testimiseks. Kindlate paberiteede
testimiseks peate määrama
testitee.

SOURCE (ALLIKAS)

ALL TRAYS (KÕIK SALVED)

TRAY 1 (SALV 1)

TRAY 2 (SALV 2)*

TRAY 3 (SALV 3)

TRAY 4 (SALV 4)

Määrab, kas testilehekülg
prinditakse kõikidelt salvedelt või
määratud salvelt.

DUPLEX (DUPLEKS)

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

Määrab dupleksseadme kaasatuse
testis.

MÄRKUS.

See suvand on

saadaval ainult HP LaserJet
P3011n printerile ja HP LaserJet
P3011dn printerile.

COPIES (KOOPIAD)

1*

10

50

100

500

Määrab kindlast allikast
saadetatavate lehekülgede arvu
kui osana testist.

38

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Element

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

MANUAL SENSOR TEST
(KÄSITSI SENSORI
TEST)

Viib läbi testid, et kindlaks teha, kas
paberitee andurid korralikult
töötavad.

MANUAL SENSOR
TEST 2 (KÄSITSI ANDURI
TEST 2)

Viib läbi lisatestid, et kindlaks teha,
kas paberitee andurid korralikult
töötavad.

COMPONENT TEST
(KOMPONENTIDE TEST)

Kuvatakse olemasolevate
komponentide loend.

Aktiveerib üksikud osad eraldi, et
tuvastada lärmi, lekkimist ja teisi
riistvaraga seotud probleeme.

PRINT/STOP TEST
(PRINDI/PEATA TEST)

Vahemik jääb 0 ja 60 000
millisekundi vahele. Vaikeseade on
0.

Tuvastab trükikvaliteedi rikked
täpsemalt peatades printeri töö
printimise käigus, mis võimaldab
näha, kus kujutis hakkab
halvenema. Selle tagajärjel
kuvatakse ummistuse teade, mis
tuleb võib-olla käsitsi kõrvaldada.
Selle testi peaks läbi viima
klienditeenindaja.

PRINT FUSER TEST
PAGE (KUUMUTI
TESTLEHE PRINTIMINE)

Printige see lehekülg, et määrata
kuumuti hetkeolek.

SIGNATURE CHECK
(ALLKIRJA KONTROLL)

CANCEL IF BAD? (TÜHISTADA,
KUI HALB?)
*

PROMPT IF BAD? (VIIBATA, KUI
HALB?)

Konfigureerige, kuidas toode
püsivara versiooniuuenduse ajal
reageerib, kui püsivara
versiooniuuenduskood ei vasta
toote allkirjale.

ETWW

Diagnostikamenüü

39