HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Kasutage menüüsid

background image

Kasutage menüüsid

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Vajutage alla-noolt või üles-noolt loendites navigeerimiseks.

3.

Vajutage nuppu

OK

suvandi valimiseks.

4.

Vajutage tagasi-noolt eelnevale tasemele naasmiseks.

5.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

menüüst väljumiseks.

6.

Vajutage spikrinuppu elementi puudutava lisateabe vaatamiseks.

Järgmised menüüd on peamenüüd.

Peamenüüd

SHOW ME HOW (KUIDAS TOIMIDA)

RETRIEVE JOB (OTSI TÖÖ)

INFORMATION (TEAVE)

PAPER HANDLING (PABERI KÄSITSEMINE)

MANAGE SUPPLIES (TARVIKUTE HALDAMINE)

CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE)

DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA)

SERVICE (TEENINDUS)

14

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW