HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Juhtpaneeli paigutus

background image

Juhtpaneeli paigutus

Kasutage juhtpaneeli toote ja tööoleku teabe saamiseks ning toote konfigureerimiseks.

1

2

3

4

5
6
7
8

11

9

10

14

13

12

Number

Nupp või tuli

Funktsioon

1

Juhtpaneeli kuva

Näitab olekuteavet, menüüsid, abiteavet ja veateateid

2

üles-nool

Liigub nimekirjas eelmise üksuse juurde või suurendab arvväärtusi

3

Menu (Menüü)

nupp

Avab ja sulgeb menüüsid

4

OK

-nupp

Salvestab üksuse valitud väärtuse

Sooritab tegevuse, mis seostub juhtpaneeli kuval esile tõstetud üksusega

Kõrvaldab veaolukorra, kui see on võimalik

Avab menüüd, kui toode on olekus Ready (Valmis)

5

Ready (Valmis)

tuli

Sees: toode on võrgus ning valmis andmeid printimiseks vastu võtma.

Väljas: toode ei saa andmeid vastu võtta, kuna see on võrgust väljas
(katkestatud) või sellel on tekkinud viga.

Vilgub: toode väljub võrgust. Toode peatab aktiivse töö töötlemise ja
eemaldab kõik aktiivsed leheküljed paberiteelt.

6

alla-nool

Liigub nimekirjas järgmise üksuse juurde või vähendab arvväärtusi

7

Data (Andmed)

tuli

Sees: tootel on prinditavaid andmeid, kuid see ootab kõikide andmete
kohalejõudmist.

Väljas: printeris puuduvad prinditavad andmed.

Vilgub: printer töötleb või prindib andmeid.

8

Tähelepanu

tuli

Sees: printeris on ilmnenud probleem. Vt juhtpaneeli kuva.

Väljas: printer toimib vigadeta.

Vilgub: midagi on vaja ette võtta. Vt juhtpaneeli kuva.

12

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Number

Nupp või tuli

Funktsioon

9

Numbriklaviatuur

MÄRKUS.

See element

puudub printerite HP LaserJet
P3011 või HP LaserJet P3015
puhul.

Numbriväärtuste sisestamine

10

C

Kustutamisnupp

MÄRKUS.

See element

puudub printerite HP LaserJet
P3011 või HP LaserJet P3015
puhul.

Viib väärtused tagasi vaikeolekusse ning väljub spikriekraanilt

11

Kausta nupp

MÄRKUS.

See element

puudub printerite HP LaserJet
P3011 või HP LaserJet P3015
puhul.

Annab kiirpääsu RETRIEVE JOB (OTSI TÖÖ) menüüsse

12

tagasinool

Liigub menüüpuus ühe taseme võrra tagasi või liigub ühe sisestatud numbri
võrra tagasi

13

Katkestusnupp

Tühistab aktiivse prinditöö ja eemaldab leheküljed tootest

14

Abi nupp

Annab teavet teate kohta juhtpaneeli kuval

Väljub ekraanilt Help (Spikker)

ETWW

Juhtpaneeli paigutus

13