HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lähtestamismenüüd

background image

Lähtestamismenüüd

Lähtestada tehaseseadeid, keelata ja lubada uinakurežiimi ning uuendada toodet peale uute tarvikute
paigaldamist saab menüüs RESETS (LÄHTESTAMISED).

Kuvada: Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu , valige CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI

SEADE) menüü ja seejärel RESETS (LÄHTESTAMISED) menüü.

MÄRKUS.

Tärniga (*) märgistatud väärtused on tehase vaikeseadete väärtused. Mõned

menüüelemendid on vaikeseadeteta.

Element

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

RESTORE FACTORY
SETTINGS (TAASTA
TEHASESEADED)

Tühjendage leheküljepuhver,
eemaldage kõik isiklikud
eemaldatavad andmed,
lähtestage printimiskeskkond ja
muutke kõik vaikeseaded tagasi
tehase vaikeseadeteks.

SLEEP MODE
(UINAKUREŽIIM)

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)*

Valige, kas toode saab
uinakurežiimi minna. Kui te
soovite selle seadistuse välja
lülitada, ei saa te muuta ühtegi
seadistust menüüs SLEEP
DELAY (UINAKU VIIVITUS)
.

ETWW

Konfigureeri seadme menüüd

37