HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Printing (Printimine)

background image

Printing (Printimine)

Need seaded mõjutavad ainult tuvastamata atribuutideta töid. Enamik töid tuvastavad kõik atribuudid
ja alistavad selles menüüs seadistatud väärtused.

Kuvada: Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu , valige CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI

SEADE) menüü ja seejärel PRINTING (PRINTIMINE) menüü.

MÄRKUS.

Tärniga (*) märgistatud väärtused on tehase vaikeseadete väärtused. Mõned

menüüelemendid on vaikeseadeteta.

Menüüelement

Väärtused

Kirjeldus

COPIES (KOOPIAD)

Vahemik: 1 - 32000

Määrake koopiate vaikenumber
printimistööde jaoks. Vaikeseadeks on 1.

DEFAULT PAPER SIZE (PABERI
VAIKEFORMAAT)

Kuvatakse loend saadaolevatest
formaatidest.

Määrake paberi vaikeformaat.

DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE
(VAIKIMISI KOHANDATUD PABERI
FORMAAT)

UNIT OF MEASURE
(MÕÕTESEADE)

X DIMENSION (X MÕÕDE)

Y DIMENSION (Y MÕÕDE)

Määrake vaikeformaat mis tahes
kohandatud printimistöö jaoks.

DUPLEX (DUPLEKS)

OFF (VÄLJAS)*

ON (SEES)

Lubage või keelake kahepoolne printimine.

MÄRKUS.

See menüü on saadaval ainult

mudelite d, dn ja x puhul.

DUPLEX BINDING
(DUPLEKSKÖITMINE)

LONG EDGE (PIKK SERV)*

SHORT EDGE (LÜHIKE SERV)

Muutke kahepoolse printimise serva köidet.

MÄRKUS.

See menüü on saadaval ainult

mudelite d, dn ja x puhul.

OVERRIDE A4/LETTER (TÜHISTA A4/
TÄHT)

NO (EI)

YES (JAH)*

Määrake toode printima A4-formaadi tööd
letter-formaadis paberile, kui A4-paberit ei
ole laetud.

MANUAL FEED (KÄSITSISÖÖTMINE)

OFF (VÄLJAS)*

ON (SEES)

Muudab seade MANUAL FEED
(KÄSITSISÖÖTMINE)
vaikeseadeks
nende tööde puhul, mis salve ei vali.

EDGE TO EDGE OVERRIDE (SERVAST
SERVANI ALISTAMINE)

NO (EI)*

YES (JAH)

Ühepoolseks printimiseks muutke letter- ja
A4-formaadis paberi prinditav ala vasakult
ja paremalt servalt 2 mm peale.
Standardne prinditav ala on 4 mm vasakult
ja paremalt servalt.

ETWW

Konfigureeri seadme menüüd

21

background image

Menüüelement

Väärtused

Kirjeldus

FONT COURIER

REGULAR (REGULAARNE)*

DARK (TUME)

Valige fondi Courier versioon.

Seade DARK (TUME) on sisemine Courier
font, mis on saadaval HP LaserJet III
tootesarja ja vanematel printerite.

WIDE A4 (LAI A4)

NO (EI) *

YES (JAH)

Muutke A4-paberi prinditavat ala.

NO (EI): prinditav ala on 78
kümnesammulist tähemärki ühel real.

YES (JAH): prinditav ala on 80
kümnesammulist tähemärki ühel real.

PRINT PS ERRORS (PRINDI PS-I VEAD) OFF (VÄLJAS)*

ON (SEES)

Printige PS-vealeheküljed.

PRINT PDF ERRORS (PRINDI PDF-I
VEAD)

OFF (VÄLJAS)*

ON (SEES)

Printige PDF-vealeheküljed.