HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - PCL-alammenüü

background image

PCL-alammenüü

See menüü konfigureerib printeri keele seadeid.

Kuvada: Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu , valige CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI

SEADE) menüü, seejärel PRINTING (PRINTIMINE) menüü ning siis PCL menüü.

MÄRKUS.

Tärniga (*) märgistatud väärtused on tehase vaikeseadete väärtused. Mõned

menüüelemendid on vaikeseadeteta.

Element

Väärtused

Kirjeldus

FORM LENGTH (VORMI
PIKKUS)

Määrab paberi vaikeformaadi ridade arvu lehel: 5 kuni 128
rida. Vaikeseade on 60.

ORIENTATION (SUUND)

PORTRAIT (PORTREE)*

LANDSCAPE (MAASTIK)

Määrake lehekülje vaikesuund.

FONT SOURCE (FONDI
ALLIKAS)

Kuvatakse loend
saadaolevatest fondiallikatest.

Valib fondiallika. Vaikeseade on INTERNAL (SISEMINE).

FONT NUMBER (FONDI
NUMBER)

Printer määrab igale fondile numbri ja loendab numbrid PCL-
fondiloendis. Vahemik jääb 0 ja 102 vahele. Vaikeseade on
0.

FONT PITCH (FONDI
SUURUS)

Valib fondi sammu. See element ei pruugi ilmuda - sõltuvalt
valitud fondist. Vahemik jääb 0,44 ja 99,99 vahele.
Vaikeseade on 10,00.

SYMBOL SET (SÜMBOLI
SEADISTUS)

Kuvatakse loend
saadaolevatest
sümbolikomplektidest.

Valib ühe saadaolevatest sümbolikomplektidest printeri
juhtpaneelil. Sümbolikomplekt on fondi kõigi tähemärkide
unikaalne rühmitamine. PC-8 või PC-850 on soovitatavad
visandtähemärkide puhul. Vaikeseade on PC-8.

APPEND CR TO LF
(REAVAHETUSE LISAMINE
SÖÖTMISEL)

NO (EI)*

YES (JAH)

Lisage igale reavahetusele kelgutagastus, mis
tagasiühilduvate PCL-tööde puhul tekkis (puhas tekst ilma
töö kontrollimiseta). Mõned keskkonnad näitavad uut rida
ainult reavahetusel kontrollkoodi järgi.

22

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Element

Väärtused

Kirjeldus

SUPPRESS BLANK PAGES
(SURU TÜHJAD LEHED
ALLA)

NO (EI)*

YES (JAH)

Oma PCL-i loomisel kaasatakse täiendavad lehevahetused,
mis põhjustavad tühja lehekülje printimist. Valige YES
(JAH)
lehevahetuse eiramiseks tühja lehekülje korral.

MEDIA SOURCE MAPPING
(KANDJA ALLIKA
KAARDISTAMINE)

PCL5 MEDIA SOURCE MAPPING (KANDJA ALLIKA
KAARDISTAMINE)
käsklus valib sisestussalve numbri järgi,
mis näitab mitut saadaolevat salve ja sööturit.

STANDARD
(STANDARDNE)
*

Nummerdamine põhineb uuematel salvede ja sööturite
nummerdamisega täiustatud HP LaserJet printeritel.

CLASSIC (KLASSIKALINE)

Nummerdamine põhineb HP LaserJet 4 printeritel ja
vanematel mudelitel.