HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - S/V menüü

background image

S/V menüü

Elemendid S/V (sisend/väljund) menüüs mõjutavad printeri ja arvuti vahelist andmevahetust. Kui
printeris on sisseehitatud HP Jetdirecti prindiserver, võite konfigureerida põhilised võrgu parameetrid,
kasutades seda alammenüüd. Võite konfigureerida neid ja teisi parameetreid kasutades HP Web
Jetadmini või sisseehitatud veebiserverit.

Lisatevet nendest suvanditest vaadake

Võrgu konfiguratsioon lk 65

.

Kuvada: Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu , valige CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI

SEADE) menüü ja seejärel I/O (S/V) menüü.

MÄRKUS.

Tärniga (*) märgistatud väärtused on tehase vaikeseadete väärtused. Mõned

menüüelemendid on vaikeseadeteta.

Element

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

I/O TIMEOUT (S/V AJA LÕPP)

Vahemik: 5 - 300

Määrake toote I/O TIMEOUT (S/V
AJA LÕPP)
sekundites.
Vaikeseade on 15 sekundit.

Reguleerige ooteaeg parimaks
toimivuseks. Kui teiste portide
andmed on teie prinditöö keskel,
siis pikendage ooteaega.

EMBEDDED JETDIRECT MENU
(SISSEEHITATUD JETDIRECTI
MENÜÜ)

EIO <X> JETDIRECT MENU
(MENÜÜ EIO <X> JETDIRECT)

Valikute nimekiri on toodud järgnevas tabelis.