HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Leia töömenüü

background image

Leia töömenüü

Menüü RETRIEVE JOB (OTSI TÖÖ) abil näeb kõiki salvestatud töid.

Kuvada: Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu ja valige RETRIEVE JOB (OTSI TÖÖ) menüü.

Element

Alamelement

Suvandid

Kirjeldus

<USER NAME>
(<KASUTAJANIMI>)

Iga töid salvestanud kasutaja nimi on
loendis. Salvestatud tööde loendi
nägemiseks valige vastav kasutajanimi.

ALL JOBS (WITH PIN)
(KÕIK TÖÖD (PINIGA))

PRINT (PRINDI)

PRINT AND DELETE (PRINDI JA
KUSTUTA)

DELETE (KUSTUTA)

See teade kuvatakse, kui kasutajal on
kaks või enam PIN-i vajavat salvestatud
tööd.

Olenevalt loetletud töötüüpidest
kuvatakse kas PRINT (PRINDI) või
PRINT AND DELETE (PRINDI JA
KUSTUTA)
suvand.

Printimist vajavate tööde koopiate arvu
määramiseks kasutage suvandit
COPIES (KOOPIAD).

ALL JOBS (NO PIN)
(KÕIK TÖÖD (PINI EI
OLE))

PRINT (PRINDI)

PRINT AND DELETE (PRINDI JA
KUSTUTA)

DELETE (KUSTUTA)

See teade kuvatakse, kui kasutajal on
kaks või enam PIN-i mittevajavat
salvestatud tööd.

Olenevalt loetletud töötüüpidest
kuvatakse kas PRINT (PRINDI) või
PRINT AND DELETE (PRINDI JA
KUSTUTA)
suvand.

Printimist vajavate tööde koopiate arvu
määramiseks kasutage suvandit
COPIES (KOOPIAD).

<JOB NAME X> (<TÖÖ
NIMI X>)

PRINT (PRINDI)

PRINT AND DELETE (PRINDI JA
KUSTUTA)

DELETE (KUSTUTA)

Iga töö on loendis nime all.

Olenevalt loetletud töötüüpidest
kuvatakse kas PRINT (PRINDI) või
PRINT AND DELETE (PRINDI JA
KUSTUTA)
suvand.

Printimist vajavate tööde koopiate arvu
määramiseks kasutage suvandit
COPIES (KOOPIAD).

16

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Element

Alamelement

Suvandid

Kirjeldus

COPIES (KOOPIAD)

Määrab printimist vajavate tööde
koopiate arvu. Vaikeseadeks on 1.

Menüüdes ALL JOBS (NO PIN) (KÕIK
TÖÖD (PINI EI OLE))
ja ALL JOBS
(WITH PIN) (KÕIK TÖÖD (PINIGA))
on
saadaval veel kaks suvandit.

Kui valite suvandi JOB (TÖÖ),
prinditakse draiveril määratud arv
koopiaid.

Kui valite menüü CUSTOM VALUE
(KOHANDATUD VÄÄRTUS)
,
kuvatakse teine seade, milles saate
määrata printimist vajavate tööde
koopiate arvu. Draiveris määratud
koopiate arvu mitmekordistatakse
vastavalt juhtpaneelil määratud
koopiate arvule. Kui te näiteks
määrasite nii draiveris kui ka
juhtpaneelil kaks koopiat,
prinditakse kokku neli koopiat.

USB STORAGE (USB
TALLETAMINE)

<FOLDER NAME>
(<KAUSTA NIMI>)

<JOB NAME> (<TÖÖ
NIMI>)

COPIES (KOOPIAD)

See menüü kuvatakse, kui olete
ühendanud USB-talletustarviku toote
esiküljele. Valige kaust ja faili nimi ning
seejärel prinditavate koopiate arv.

ETWW

Leia töömenüü

17