HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Paberikäsitsusmenüü

background image

Paberikäsitsusmenüü

Sisestussalvede konfigureerimiseks suuruse ja tüübi järgi kasutage seda menüüd. Enne esmakordset
printimist on oluline salvesid selles menüüs korralikult konfigureerida.

Kuvada: Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu ja valige PAPER HANDLING (PABERI KÄSITSEMINE)

menüü.

MÄRKUS.

Kui olete varem teisi HP LaserJeti mudeleid kasutanud, võite olla juba tuttav 1. salve

konfigureerimisega režiimile First (Esimene) või Cassette (Kassett). 1. salve seadistamine Seeria
HP LaserJet P3010 printeritel ANY SIZE (IGA FORMAAT) ja ANY TYPE (IGA TÜÜP) peale on võrdne
režiimiga First (Esimene). 1. salve seadistamine millegi muu kui ANY SIZE (IGA FORMAAT) või ANY
TYPE (IGA TÜÜP)
peale on võrdne režiimiga Cassette (Kassett).

Menüüelement

Väärtus

Kirjeldus

TRAY 1 SIZE (SALVE 1 SUURUS)

Valige loendist paberi formaat.

Konfigureerige paberi formaat salvele 1.
Vaikeseade on ANY SIZE (IGA
FORMAAT)
. Täielikku loendit
saadaolevatest suurustest näete siin

Toetatud paberi ja prindikandja formaadid
lk 73

.

TRAY 1 TYPE (SALVE 1 TÜÜP)

Valige loendist paberi tüüp.

Konfigureerige paberi tüüp salvele 1.
Vaikeseade on ANY TYPE (IGA TÜÜP).
Täielikku loendit saadaolevatest tüüpidest
näete siit

Toetatud paberi ja prindikandja

tüübid lk 76

.

TRAY <X> SIZE (SALVE <X> SUURUS)

X = 2 või valikuliselt 3 või 4

Valige loendist paberi formaat.

Konfigureerige paberi formaat näidatud
salvele. Vaikeformaat on LETTER (TÄHT)
või A4, olenevalt teie riigist/regioonist.
Täielikku loendit saadaolevatest suurustest
näete siin

Toetatud paberi ja prindikandja

formaadid lk 73

.

TRAY <X> TYPE (SALVE <X> TÜÜP)

X = 2 või valikuline 3 või 4

Valige loendist paberi tüüp.

Konfigureerige paberi tüüp näidatud
salvele. Vaikeseade on PLAIN (HARILIK).
Täielikku loendit saadaolevatest tüüpidest
näete siit

Toetatud paberi ja prindikandja

tüübid lk 76

.

ETWW

Paberikäsitsusmenüü

19