HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tarvikute menüü haldamine

background image

Tarvikute menüü haldamine

Kasutage seda menüüd konfigureerimaks, kuidas toode teid teavitab, kui tarvikute hinnanguline tööiga
hakkab lõppema.

Kuvada: vajutage nuppu

Menu (Menüü)

ja valige menüü MANAGE SUPPLIES (TARVIKUTE

HALDAMINE).

MÄRKUS.

Tärniga (*) märgistatud väärtused on tehase vaikeseadete väärtused. Mõned

menüüelemendid on vaikeseadeteta.

Menüüelement

Alammenüüelement

Väärtused

Kirjeldus

AT VERY LOW (PEAAEGU
TÜHI)

BLACK CARTRIDGE (MUST
KASSETT)

STOP (KATKESTA)

PROMPT TO CONTINUE?
(VIIBATA JÄTKAMISEKS?)

CONTINUE (JÄTKA)*

Valige toote käitumisviis, kui
printerikasseti hinnanguline
tööiga hakkab lõppema.

STOP (KATKESTA): toode
lõpetab töötamise seniks, kuni te
kasseti välja vahetate.

PROMPT TO CONTINUE?
(VIIBATA JÄTKAMISEKS?)
:
toode lõpetab töötamise seniks,
kuni te viipeteate eemaldate.

CONTINUE (JÄTKA): toode
edastab hoiatusteate, kuid jätkab
printimist.

USER DEFINED LOW
(KASUTAJA MÄÄRATUD
MADAL)

BLACK CARTRIDGE (MUST
KASSETT)

Kasutage noolenuppe või
numbriklaviatuuri, et sisestada
kasseti hinnanguline tööea
protsent, milleni jõudmisel toode
teid teavitama peaks.

20

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW