HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Teabemenüü

background image

Teabemenüü

Konkreetse teabe saamiseks seadmest ja selle printimiseks kasutage INFORMATION (TEAVE)
menüüd.

Kuvada: Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu ja valige INFORMATION (TEAVE) menüü.

Element

Kirjeldus

PRINT MENU MAP (PRINDI MENÜÜKAART)

Prindib juhtpaneeli menüükaardi, mis näitab juhtpaneeli menüüelementide
paigutust ja seadeid.

PRINT CONFIGURATION (PRINDI
KONFIGURATSIOONILEHT)

Prindib seadme konfiguratsioonilehed, mis näitavad printeri seadeid ja
paigaldatud tarvikuid.

PRINT SUPPLIES STATUS PAGE (PRINDI
TARVIKUTE OLEKULEHEKÜLG)

Prindib tarvikute ligikaudse järelejäänud kasutusaja, statistika kõikidest
prinditud töödest ja lehekülgedest, seerianumbrist, leheloendist ja
hooldusteabest.

HP pakub kliendi mugavuseks ligikaudset arvutust tarvikute järelejäänud
kasutusajast. Tegelik järelejäänud kasutusaeg võib erineda arvutatud
ligikaudsest kasutusajast.

PRINT USAGE PAGE (PRINDI
KASUTUSANDMETE LEHEKÜLG)

Prindib loendi kõikidest tootest läbi käinud paberi formaatidest, näitab, kas
need olid ühe- või kahepoolsed, ja teatab lehekülgede arvu.

PRINT DEMO PAGE (NÄIDISLEHEKÜLJE
PRINTIMINE)

Prindib näidisleheküljed.

PRINT FILE DIRECTORY (PRINDI FAILI
KAUST)

Prindib seadmes säilitatud failide nime ja kataloogi.

PRINT PCL FONT LIST (PRINDI PCL-
FONTIDE LOEND)

Prindib saadaolevad PCL-fondid.

PRINT PS FONT LIST (PRINDI PS-FONTIDE
LOEND)

Prindib saadaolevad PS-fondid.

18

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW