HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Kasutage töötalletamise funktsioone

background image

Kasutage töötalletamise funktsioone

Prinditöödele on saadaval järgmised talletusfunktsioonid:

Proof and hold jobs (Proovieksemplari printimisega tööd): See funktsioon võimaldab teil kiiresti
printida tööst ühe proovieksemplari ning seejärel printida teised eksemplarid.

Personal jobs (Isiklikud tööd): Kui saadate printerisse privaatse töö, siis ei prindita seda seni kuni
sisestate juhtpaneelil isiklikku koodi (PIN koodi).

Quick Copy jobs (Kiirkopeerimistööd): Printige tööst soovitud arv koopiaid ning seejärel talletage
töökoopia tootesse.

Stored jobs (Talletatud tööd): Võite talletada tootesse töid (nt personalivormid, tööajakaardid,
kalendrid), mida võivad ka teised kasutajad igal ajal printida. Talletatud töid võib kaitsta ka PIN-
iga.

ETTEVAATUST.

Kui lülitate seadme välja, siis kõik kiirkopeerimistööd, proovieksemplariga tööd ja

isiklikud tööd kustutatakse.