HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Kustutage talletatud töö

background image

Kustutage talletatud töö

MÄRKUS.

Saates talletatud töö, millel on eelmise tööga sama kasutajanimi ja töö nimi, lisab toode

töö nime lõppu numbri. Eelmise töö ülekirjutamiseks kasutage printeridraiveri suvandit Replace
existing file
(Asenda olemasolev fail). Kui sama kasutajanime ja töö nimega töid ei ole ning printer
vajab lisaruumi, võib ta kustutada ka teisi töid, alustades kõige vanemast. Te võite muuta talletatavate
tööde arvu SYSTEM SETUP (SÜSTEEMI SEADISTUS) menüüs printeri juhtpaneelil.

Tööd saab kustutada juhtpaneeli, sisseehitatud veebiserveri või HP Web Jetadmini abil. Töö
kustutamiseks juhtpaneeli abil toimige järgmiselt:

1.

Kui tootel on numbriklaviatuur, vajutage kausta nuppu

menüü RETRIEVE JOB (OTSI TÖÖ)

avamiseks.

või

Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu . Vajutage alumist noolt , et esile tõsta menüüd RETRIEVE

JOB (OTSI TÖÖ), ning siis vajutage nuppu

OK

.

2.

Vajutage alla-noolt kasutajanime esiletõstmiseks ja seejärel

OK

nuppu.

3.

Vajutage alla-noolt töö nime esiletõstmiseks ja seejärel

OK

nuppu.

4.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile valik DELETE (KUSTUTA), seejärel vajutage nuppu

OK

.

5.

Kui töö nõuab PIN-i, siis kasutage numbriklaviatuuri või vajutage PIN-i sisestamiseks ülesnoolt
või allanoolt ning seejärel nuppu

OK

.

MÄRKUS.

Kui kasutate üles-noolt või alla-noolt PIN-i sisestamiseks, vajutage iga numbri

järel

OK

nuppu.

6.

PIN-i nõudvate tööde puhul vajutage nuppu

OK

, kinnitamaks, et soovite töö kustutada.

94

Peatükk 7 Kasutage printeri funktsioone

ETWW