HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Printige talletatud töö

background image

Printige talletatud töö

1.

Kui tootel on numbriklaviatuur, vajutage kausta nuppu

menüü RETRIEVE JOB (OTSI TÖÖ)

avamiseks.

või

Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu . Vajutage alumist noolt , et esile tõsta menüüd RETRIEVE

JOB (OTSI TÖÖ), ning siis vajutage nuppu

OK

.

2.

Vajutage alla-noolt kasutajanime esiletõstmiseks ja seejärel

OK

nuppu.

3.

Vajutage alla-noolt töö nime esiletõstmiseks ja seejärel

OK

nuppu.

ETWW

Kasutage töötalletamise funktsioone

93

background image

Suvandid PRINT (PRINDI) või PRINT AND DELETE (PRINDI JA KUSTUTA) on esiletõstetud.

4.

Vajutage

OK

nuppu suvandite PRINT (PRINDI) või PRINT AND DELETE (PRINDI JA

KUSTUTA) valimiseks.

5.

Kui töö nõuab PIN-i, siis kasutage numbriklaviatuuri või vajutage PIN-i sisestamiseks ülesnoolt
või allanoolt ning seejärel nuppu

OK

.

MÄRKUS.

Kui kasutate üles-noolt või alla-noolt PIN-i sisestamiseks, vajutage iga numbri

järel

OK

nuppu.

6.

Töö talletamisel draiveris määratud koopiate arvu printimiseks vajutage nuppu

OK

.

või

Töö talletamisel draiveris määratud koopiate arvust erineva arvu printimiseks kasutage
numbriklaviatuuri või vajutage koopiate arvu valimiseks ülesnoolt või allanoolt ning seejärel
nuppu

OK

.