HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Määrake äratuse aeg

background image

Määrake äratuse aeg

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Avage kõik järgmised menüüd. Vajutage selle esiletoomiseks allanoolt ja selle valimiseks nuppu

OK

.

a.

CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE)

b.

SYSTEM SETUP (SÜSTEEMI SEADISTUS)

c.

WAKE TIME (ÄRATUSE AEG)

3.

Vajutage üles- või alla-noolt / kellaaja nädalapäeva valimiseks ning seejärel

OK

nuppu.

4.

Vajutage alla-noolt CUSTOM (KOHANDA)seadistuse valimiseks ning seejärel

OK

nuppu.

5.

Kasutage numbriklaviatuuri või vajutage üles- või allanoolt / tunni, minuti ja AM/PM (enne
lõunat / pärast lõunat) seadistuse valimiseks. Vajutage

OK

nuppu pärast igat valikut.

6.

Vajutage

OK

nuppu, et sisestada APPLY TO ALL DAYS (RAKENDA KÕIKIDELE PÄEVADELE)

menüü.

7.

Vajutage üles- või alla-noolt / , et valida YES (JAH) või NO (EI) seade ja vajutage

OK

nuppu.

8.

Kui valite NO (EI), kasutage üles- või alla-noolt / , et määrata WAKE TIME (ÄRATUSE AEG)
seade teistele nädalapäevadele, ning vajutage

OK

nuppu valikute kinnitamiseks.

9.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

92

Peatükk 7 Kasutage printeri funktsioone

ETWW