HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Seadistage reaalajaga kell

background image

Seadistage reaalajaga kell

Kasutage reaalajaga kellafunktsiooni kuupäeva ja kellaaja määramiseks. Kuupäeva ja kellaaja andmed
on kirjas säilitatud prinditöödes, et saaksite eristada kõige hilisemaid versioone.

Sisenege menüüsse DATE/TIME
(KUUPÄEV/KELLAAEG)
.

1.

Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu

.

2.

Avage kõik järgmised menüüd. Vajutage selle esiletoomiseks allanoolt ja selle
valimiseks nuppu

OK

.

a.

CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE)

b.

SYSTEM SETUP (SÜSTEEMI SEADISTUS)

c.

DATE/TIME (KUUPÄEV/KELLAAEG)

Seadistage kuupäev

1.

Tooge menüüs DATE/TIME (KUUPÄEV/KELLAAEG) esile ja valige menüü DATE
(KUUPÄEV)
.

2.

Kasutage numbriklaviatuuri või vajutage üles- või allanoolt / aasta, kuu ja päeva
valimiseks. Vajutage

OK

nuppu pärast igat valikut.

Määrake kuupäevavorming

1.

Tooge menüüs DATE/TIME (KUUPÄEV/KELLAAEG) esile ja valige menüü DATE
FORMAT (KUUPÄEVA VORMING)
.

2.

Vajutage üles- või alla-noolt / kuupäeva vormingu valimiseks ning seejärel

OK

nuppu.

ETWW

Kokkuhoiu seaded

91

background image

Määrake kellaaeg

1.

Tooge menüüs DATE/TIME (KUUPÄEV/KELLAAEG) esile ja valige menüü TIME
(AEG)
.

2.

Kasutage numbriklaviatuuri või vajutage üles- või allanoolt / tunni, minuti ja AM/
PM (enne lõunat / pärast lõunat) seadistuse valimiseks. Vajutage

OK

nuppu pärast

igat valikut.

Valige kellaaja vorming

1.

Tooge menüüs DATE/TIME (KUUPÄEV/KELLAAEG) esile ja valige menüü TIME
FORMAT (AJA FORMAAT)
.

2.

Vajutage üles- või alla-noolt / kellaaja vormingu valimiseks ning seejärel

OK

nuppu.