HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - EconoMode (Säästurežiim)

background image

EconoMode (Säästurežiim)

Käesoleval tootel on dokumendimustandite printimiseks suvand EconoMode (Säästurežiim).
EconoMode'i (Säästurežiim) kasutamine aitab kasutada vähem toonerit ning vähendada kulu lehekülje
kohta. EconoMode'i (Säästurežiim) kasutamine võib vähendada ka prindikvaliteeti.

HP ei soovita EconoMode'i (Säästurežiim) pidevat kasutust. EconoMode'i (Säästurežiim)
pidevkasutusel võib tooner vastu pidada kauem kui prindikasseti mehaanilised osad. Kui sellistel
tingimustel hakkab prindikvaliteet langema, peate paigaldama uue prindikasseti hoolimata sellest, et
senises on veel toonerit.

Lubage või keelake EconoMode (Säästurežiim) ühel järgmistest viisidest:

Valige toote juhtpaneelil CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE) menüü ning seejärel
valige PRINT QUALITY (PRINTIMISREŽIIM) alammenüü. EconoMode (Säästurežiim) lülitatakse
vaikimisi välja.

Avage sardveebiserveril vahekaart Settings (Seaded) ja valige suvand Configure Device
(Konfigureeri seade). Navigeerige alammenüüsse Print Quality (Prindikvaliteet).

Rakenduses HP Printer Utility klõpsake Macintoshi puhul Configuration Settings
(Konfiguratsiooniseaded) ning seejärel klõpsake Economode & Toner Density (Säästurežiim ja
tooneri tihedus).

Windows PCL printeridraiveri puhul avage vahekaart Paper/Quality (Paber/kvaliteet) ja seejärel
valige suvand EconoMode (Säästurežiim).