HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lubage või keelake uinakurežiim

background image

Lubage või keelake uinakurežiim

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Avage kõik järgmised menüüd. Vajutage selle esiletoomiseks allanoolt ja selle valimiseks nuppu

OK

.

a.

CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE)

b.

RESETS (LÄHTESTAMISED)

c.

SLEEP MODE (UINAKUREŽIIM)

3.

Vajutage üles- või allanoolt / , et valida kas seade ON (SEES) või OFF (VÄLJAS) ja vajutage
nuppu

OK

.

4.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.