HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Seadke uinaku viivitus

background image

Seadke uinaku viivitus

1.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

2.

Avage kõik järgmised menüüd. Vajutage selle esiletoomiseks allanoolt ja selle valimiseks nuppu

OK

.

a.

CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE)

b.

SYSTEM SETUP (SÜSTEEMI SEADISTUS)

c.

SLEEP DELAY (UINAKU VIIVITUS)

3.

Vajutage üles- või allanoolt / sobiva ajaperioodi valimiseks ning seejärel nuppu

OK

.

4.

Vajutage nuppu

Menu (Menüü)

.

90

Peatükk 7 Kasutage printeri funktsioone

ETWW