HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Töö otse printimine USB-st

background image

Töö otse printimine USB-st

Sellel tootel on töö otse USB-st printimise funktsioon, et saaksite faile kiiresti printida ilma neid arvutisse
saatmata. Toode toetab oma esikülje USB-pordi puhul standardseid USB-talletustarvikuid. Võite printida
järgmisi failide tüüpe:

.PDF

.PCL

.PS

1.

Sisestage USB-talletustarvik toote esiküljel asuvasse USB-porti.

2

1

3

2

1

3

2.

Avaneb menüü USB STORAGE (USB TALLETAMINE). Vajutage kausta või töö nime
esiletoomiseks ülesnoolt või allanoolt ja seejärel nuppu

OK

.

3.

Kasutage numbriklaviatuuri või vajutage prinditavate koopiate arvu valimiseks ülesnoolt või
allanoolt ja seejärel nuppu

OK

.

4.

Kui soovite rohkem faile printida, vajutage nuppu

OK

menüüsse USB STORAGE (USB

TALLETAMINE) naasmiseks.

5.

Tooge väljastussektsioonist prinditud töö ja eemaldage USB-talletustarvik.

MÄRKUS.

Menüü USB STORAGE (USB TALLETAMINE) kuvatakse lühikeseks ajaks, seejärel

naaseb toode olekusse Ready (Valmis). Menüüd taasavamiseks avage menüü RETRIEVE JOB (OTSI
TÖÖ)
ja seejärel menüü USB STORAGE (USB TALLETAMINE).

ETWW

Töö otse printimine USB-st

95

background image

96

Peatükk 7 Kasutage printeri funktsioone

ETWW

background image

8