HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Kasutage vesimärke

background image

Kasutage vesimärke

Vesimärk on teavitus, nt "Confidential" (konfidentsiaalne), mis prinditakse dokumendi iga lehekülje
foonile.

1.

File (fail) menüüs klõpsake Print (prindi) peale.

2.

Avage Watermarks (vesimärkide) menüü.

3.

Valige Mode (režiimi) kõrvalt kasutatava vesimärgi tüüp. Valige poolläbipaistva sõnumi
printimiseks Watermark (vesimärk). Läbipaistmatu sõnumi printimiseks valige Overlay (ülekate).

4.

Valige Pages (leheküljed) kõrvalt, kas printida vesimärki kõikidele lehekülgedele või ainult
esimesele.

5.

Valige Text (tekst) kõrvalt üks standardsõnum või valige Custom (kohandatud) ja printige uus
sõnum boksi.

6.

Valige ülejäänud sätete suvandid.